Strona główna >> Narzędzia i metody >> Teatr improwizacji

Czym jest teatr improwizowany?

Teatr improwizowany to doskonałe narzędzie do rozwijania umiejętności związanych z pracą zespołową i klimatem dla kreatywności w grupie. Szczególną wartością teatru improwizowanego, jako narzędzia szkoleniowego, jest duża dawka humoru obecna na sali podczas ćwiczeń. Wykorzystując nasze doświadczenie biznesowe i wiedzę psychologiczną w program szkolenia wplatamy ćwiczenia teatru improwizacji.

Jak wygląda teatr improwizowany na szkoleniu?

  • Teatr improwizowany na szkoleniu NIE WIĄŻE się z wystąpieniami publicznymi czy scenicznymi. Nie trzeba się do takich ćwiczeń specjalnie przygotowywać. To ma być improwizacja! 😉
  • Ćwiczenia teatru improwizowanego na szkoleniu skupiają się wokół tworzenia improwizowanych historii, szybkiego generowania pomysłów i skojarzeń.
  • Ćwiczenia krok po kroku rozwijają umiejętności szybkiego myślenia, kojarzenia, generowania i selekcji pomysłów. Trener stopniowo podnosi poziom trudności, by doświadczenie improwizacji było dobrą zabawą i jednocześnie wyzwaniem intelektualnym.

Co daje wykorzystanie teatru improwizowanego na szkoleniu?

  • Kreatywność: dużo dobrej zabawy i pozytywnych doświadczeń. Zapomnij o sztampowym szkoleniu i nudnych slajdach!
  • Praca zespołowa: atmosfera na szkoleniu zawierającym ćwiczenia teatru improwizowanego tworzy bezpieczną przestrzeń do pracy z trudnymi zadaniami, tematami, problemami i emocjami.
  • Design thinking: osobiste doświadczenia uczestników z improwizacją powodują, że warsztaty w takiej formie pozwalają na weryfikację przekonań dotyczących myślenia typu „nie da się” lub „nie mamy na to czasu”.

Gdzie wykorzystujemy teatr improwizowany?