INSPIRUJEMY DO kreatywnego myślenia|proaktywnego działania

Obszary, w których szkolimy

Kreatywność i innowacja

Design thinking, kreatywne rozwiązywanie problemów, zarządzanie innowacją i budowanie klimatu dla kreatywności w miejscu pracy. Tu znajdziesz naszą koncepcję warsztatów i działań w obszarze pracy twórczej.

Komunikacja

Komunikacja w zespole, informacja zwrotna, rozwiązywanie konfliktów oraz komunikacja jako narzędzie pracy menedżera. Tutaj znajdziesz inspiracje dotyczące budowania dobrych relacji i efektywnego zarządzania w rzeczywistości dużych organizacji.

Praca zespołowa

Budowanie zaangażowania, poczucia odpowiedzialności za wyniki oraz zaufania wśród członków zespołu często stanowi wyzwanie. W tym obszarze znajdziesz pomysły na to, jak rozwijać efektywność pracy zespołowej oraz wzmacniać kompetencje menedżerskie w zakresie partnerskiego przywództwa.

Efektywność

Zarządzanie zadaniami, efektywne planowanie swojego czasu, nadawanie priorytetów i radzenie sobie z natłokiem zadań. Tutaj szukaj pomysłów na to, jak sprostać oczekiwaniu maksymalnej skuteczności w codziennej pracy.

Nasze realizacje

Zaufali nam

Szukasz inspiracji?

Dołącz do Sieci Kreatywnych. Raz w miesiącu wysyłamy inspirujące teksty i informacje o wydarzeniach pomagających wyjść ze schematu.
Dołącz do Sieci, a na dobry początek dostaniesz od nas zaproszenie do kwestionariusza, który pomoże Ci określić Twój preferowany styl myślenia w procesie kreatywnym.

Zobacz naszą przestrzeń dla swoich pomysłów