Hackaton

Hackathon to wydarzenie podczas którego zespoły, w skład których wchodzą osoby związane z rozwojem oprogramowania, otrzymują zadanie zaprojektowania konkretnego, działającego rozwiązania IT.

Wyślij zapytanie ofertowe

Najczęściej mają 24h (w podziale na dwa dni) na rozwiązanie określonego problemu związanego z projektowaniem rozwiązania technologicznego. W naszym przypadku hackathony to maratony projektowania, w których biorą udział uczestnicy z różnych specjalizacji zawodowych, aby rozwiązać konkretne wyzwanie biznesowe i otrzymać nagrodę.

Celem hackathonu jest stworzenie działającego oprogramowania lub rozwiązania (makiety, funkcjonalnego prototypu) do końca czasu trwania wydarzenia.

Co zyskasz?

Hackathon to metoda szybkiego rozwijania nowych technologiii znajdowania nowych obszarów innowacji technologicznych i nie tylko!

Hackathony idealnie sprawdzają się do szybkiej (kilka dni) walidacji potencjału pomysłu lub obszaru biznesowego, który postrzegamy jako kierunek rozwoju dla organizacji.To metoda pozwalająca zebrać szereg bardzo różnorodnych pomysłów na rozwiązanie problemu lub wykorzystanie trendu biznesowego, przy jednoczesnej, wstępnej walidacji tak zebranych koncepcji.

To metoda pozwalająca zebrać szereg bardzo różnorodnych pomysłów na rozwiązanie problemu lub wykorzystanie trendu biznesowego, przy jednoczesnej, wstępnej walidacji tak zebranych koncepcji.

To metoda pozwalająca na wykorzystanie potencjału drzemiącego w pracownikach organizacji – przestrzeń do aktywnego zaangażowania pracowników w rozwój produktów, usług i zmian technologicznych.

Jakie są etapy Hackathonu?

Etap 1: Wyzwanie

Hackathony zwykle zaczynają się od prezentacji wyzwania biznesowego i konkretnej specyfikacji, kierunku, w którym mają podążać zespoły projektowe. W odróżnieniu od innych metod projektowania innowacji (np.: Design Sprint), w ramach hackathonów uczestnicy dostają jasno sprecyzowany kierunek działania. Co jest do zrobienia i przy wykorzystaniu jakiej technologii, jakich trendów, jakich narzędzi? To kluczowe pytania, na które odpowiadamy na typ etapie.

Etap 2: Badanie użytkowników

To moment, w którym zespoły biorące udział w hackathonie rozmawiają z użytkownikami finalnego rozwiązania, aby dobrze zrozumieć kontekst jego wykorzystania. Podczas hackathonów mamy czas na podstawowe badania jakościowe (wywiady pogłębione, fokusy). Tu potrzebujemy zrozumieć jakie rozwiązania istnieją dzisiaj oraz jakie są ich niedoskonałości.

Etap 3: Tworzenie rozwiązania

Na początku był chaos… inspiracji, pomysłów i rozwiązań. To uczucie towarzyszące pierwszym krokom na etapie tworzenia rozwiązania. Później następuje selekcja pomysłów, ich dopracowanie do poziomu konkretnych rozwiązań i budowanie funkcjonalnych makiet lub prototypów. Konkretnie i do brzegu – kierujemy się zasadą Pareto:  20% wysiłku daje 80% efektów końcowego rozwiązania.

Etap 4: Prezentacje rozwiązań

Z perspektywy zespołu maraton projektowania kończy się prezentacją koncepcji. Każdy zespół tworzy max. 5 min. prezentację pomysłu, podczas której musi pokazać jego funkcjonalności – co, gdzie i jak działa? Nawet, jeśli rozwiązanie powstaje w formie makiety, musi ona umożliwiać użytkownikowi interakcję (przeklikanie się). W ramach tak przygotowanej prezentacji zespół próbuje również przekonać jury do swojej idei przedstawiając kluczowe korzyści wyjaśniające w jaki sposób ich rozwiązanie w najlepszym stopniu odpowiada na wyzwanie zadane na początku hackathonu.

 

Etap 5: Przyznanie nagród

To szczególnie ważny etap, gdy w grę wchodzą prawa autorskie do wypracowanych koncepcji. Jeśli organizujesz hackathon w duchu innowacji otwartej (jako uczestników zapraszasz osoby spoza organizacji), warto zadbać o:

Hackaton - Kiedy warto?

Hackathony mają pewne wyraźne zalety w stosunku do tradycyjnych procesów zarządzania innowacjami. Włączają różnorodne i szerokie grono uczestników, są zwinne w działaniu, promują wielodyscyplinarną współpracę i mają krótsze cykle iteracji od koncepcji do rozwiązania. Jest to lepsze dostosowane do zaspokajania szybko zmieniających się potrzeb konsumentów.

Oprócz generowania nowych pomysłów i zabezpieczania rozwiązań na rozwój firmy w przyszłości, hackathony pomagają zmniejszyć ryzyko związane z rozwojem produktu, poprawić zaangażowanie i utrzymanie pracowników. Pozwalają znaleźć doskonałe talenty, umożliwiają zaangażowanie pracowników w działania skoncentrowane na kliencie, poprawiają współpracę między zespołami, a także budują społeczność aktywnych osób w organizacji.

Hackathon to dobra metoda weryfikacji potencjału nowej technologii lub obszaru biznesowego. Narzędzia AI / ML mają potencjał sprawdzić się w naszej branży? Co możemy zaproponować naszym klientom korzystając z tej nowej technologii? Jakie są możliwe usprawnienia i uproszczenia naszych procesów, które pozwolą wprowadzić konkretne oszczędności? Zaplanuj 2-dniowy hackathon i w ciągu 24h warsztatów sprawdź jaki potencjał drzemie w danym obszarze biznesowym.

Hackaton - Kiedy nie warto?

Hackaton - Zobacz nasze realizacje

Kontakt

Spotkaj się z nami lub wyślij nam wiadomość. Podpowiemy Ci jak wspólnie możemy zorganizować hackathon skrojony na miarę Twoich potrzeb!

Napisz do nas Umów się na spotkanie