Fundusze Europejskie

Strona główna >> Fundusze Europejskie

FUNDUSZE EUROPEJSKIE

PROGRAM OPERACYJNY Inteligentny Rozwój

Oś priorytetowa 6 Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw i przygotowanie do cyfrowej transformacji w kontekście pandemii COVID-19 

________________________________________

TYTUŁ PROJEKTU: Zwiększenie odporności spółki Generator Pomysłów na czynniki losowe (w tym epidemii Covid19) poprzez wdrożenie do praktyki biznesowej innowacji do obecnie dostarczanych usług oraz dwóch nowych produktów cyfrowych

NUMER PROJEKTU: POIR.06.02.00-06-0106/21

DZIAŁANIE: 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację

Generator Pomysłów sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Zwiększenie odporności spółki Generator Pomysłów na czynniki losowe (w tym epidemii Covid19) poprzez wdrożenie do praktyki biznesowej innowacji do obecnie dostarczanych usług oraz dwóch nowych produktów cyfrowych”.

Celem projektu jest zarówno wprowadzenie rozwiązania informatycznego polegające na ulepszeniu obecnie dostarczanych usług Generatora Pomysłów jak również opracowanie dwóch, nowych produktów cyfrowych kierowanych do klientów indywidualnych.

Projekt sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.

Całkowita wartość projektu: 295 709,45 PLN.

Dofinansowanie projektu z UE: 251 353,03 PLN.