KLIMAT DLA KREATYWNOŚCI W ORGANIZACJACH W POLSCE

Czas czytania: 1min.

Zapraszamy Państwa serdecznie na spotkanie, które organizujemy dla praktyków kreatywności i innowacji w organizacji – Dyrektorów Personalnych, Dyrektorów Innowacji, HR Business Partnerów oraz Menedżerów Zespołów. Celem tego spotkania jest integracja środowiska i przedstawicieli organizacji, którzy są zainteresowani tematyką kreatywności w środowisku biznesowym i korporacyjnym.

Agenda spotkania:

 • Oficjalne powitanie oraz rozpoczęcie
 • Studium przypadku Forum Innowacji w Biurze Informacji Kredytowej
 • Dyskusja – kreatywność w organizacji jako wartość dla biznesu czy pracowników?
 • Prezentacja podsumowania badania „Klimat dla kreatywności w organizacjach w Polsce”
 • Dyskusja podsumowująca

Jako uczestnik / uczestniczka tego spotkania dowiesz się:

 • Jakie są trzy, kluczowe działania, o które trzeba podejmować tworząc klimat dla kreatywności w zespole lub całej organizacji.
 • Co konkretnie możesz zrobić (w oparciu o zweryfikowane studia przypadków), by zagwarantować sobie efektywność wspomnianych działań.
 • Jakie są kluczowe zagrożenia dla Twojej kreatywności i Twojego zespołu w środowisku korporacyjnym.
 • Jak sobie radzić, gdy wspomniane zagrożenia się zmaterializują w Twoim środowisku.

Dodatkowo, w ramach prezentowanego studium przypadku Grzegorz Kozłowski, Dyrektor Innowacji w Biurze Informacji Kredytowej wskaże, jakie korzyści może osiągnąć korporacja wykorzystując pomysły pracowników i angażując klientów w proces tworzenia innowacji otwartej.

Informacje organizacyjne:

 • Spotkanie rozpoczyna się o godzinie 17:00 i planowo trwa do godziny 19:00. Dla wytrwałych istnieje możliwość pozostania ciut dłużej.
 • Zachęcamy do zabrania ze sobą min. 15 – 20 wizytówek – spotkanie będzie okazją do wymiany wiedzy, myśli i doświadczeń w profesjonalnym gronie.

Na spotkaniu oczekujemy przedstawicieli: mBanku, Biura Informacji Kredytowej, Raiffeisen Banku, Poczty Polskiej, Grupy Ciech, Ambra S.A., Skanska Comercial Development, Philip Morris Distribution, Energa S. A., Avon Operations Polska, Avon Cosmetics Polska, PKN Orlen, City Handlowy, Avanssur S. A., Infosys BPO, Jeronimo Martins, Bank Pekao, Dr Irena Eris, German Marshall Fund of The United States, Deutsche Bank Polska.