Strona główna >> Realizacje >> Trening kreatywności dla Biura Informacji Kredytowej

Trening kreatywności dla Biura Informacji Kredytowej.

Cele:

  • Budowanie w organizacji kultury sprzyjającej kreatywności pracowników, wyposażenie ich w narzędzia wspierające w poszukiwaniu nowych, niestandardowych rozwiązań oraz wzmocnienie motywacji do realizowania dwóch z kluczowych wartości firmy, czyli praca zespołowa oraz innowacyjność.
  • Zbudowanie w organizacji kultury otwartości na nowe pomysły i rozwiązania oraz kultury motywującej oceny zamiast krytyki pomysłów.

Przebieg:

  • Trener prowadził warsztaty według autorskiego modelu procesu twórczego: Idea Generator.
  • Podczas trwania całego projektu użyte zostały również takie narzędzia jak sesje coachingowe dla dyrektorów, sesje kreatywne Design Thinking z grupami klientów zewnętrznych oraz warsztaty strategiczne dla zarządu, dyrektorów oraz talentów.

Efekty:

  • W ramach warsztatów kompetencyjnych powstało 16 koncepcji na usprawnienia, nowe produkty lub usługi następnie testowane i wdrażane w organizacji.
  • W ramach trzech sesji kreatywnych z grupami klientów zewnętrznych zostały wypracowane konkretne pomysły (ponad 80) na usprawnienia obecnych usług i produktów oraz sugestie kierunków rozwoju dla nowych produktów.
  • W wyniku ponad rocznego projektu firma zdecydowała się w kolejnym roku (2016) wydzielić specjalny budżet w planie rocznym na testowanie i wdrażanie innowacji.