Maraton projektowania innowacji (warsztaty innowacji otwartej) – hackaton w branży spożywczej dla EIT Food

Branża:

Spożywcza; projekt współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej

Wielkość organizacji, dla której realizowany był projekt:

50 pracowników (EIT FOOD CLC NORTH-EAST Sp. z o. o.)

Lokalizacja projektu:

Polska – wydarzenie realizowane w formule stacjonarnej (edycja w 2019 roku dla 35 uczestników) oraz on-line (edycja w 2020 roku dla 65 uczestników)

Czego dotyczył projekt:

Challenge Lab, czyli wydarzenie organizowane przez EIT Food (Europejski Instytut Technologii) to 2,5-dniowe warsztaty innowacji otwartej, których celem jest zebranie zespołów interdyscyplinarnych, w celu opracowania rozwiązań dla kluczowych wyzwań stojących przed branżą spożywczą w perspektywie kolejnych kilku lat. W 2020 roku zorganizowaliśmy drugą edycję wydarzenia na zlecenie EIT Food. Strona projektu: www.jedzenieprzyszłości.pl

Wykorzystane podejście:

Rdzeń projektu został oparty o podejście skoncentrowane na użytkowniku (human-centered design) z wykorzystaniem metod design thinking, service design oraz lean start-up. Mocno kierowaliśmy się filozofią user centered design, zarówno podczas samego warsztatu (projektując dla konsumentów) jak i w kontekście realizacji całego Challenge Lab (projektując doświadczenie dla uczestników warsztatów).

Wykorzystane narzędzia:

Empatyzacja (indywidualne wywiady pogłębione)

Definiowanie wyzwania (protopersona, definicja wyzwania projektowego, konsultacje z mentorami)

Generowanie pomysłów (burza mózgów, pytania Osborna, superpozycje)

Tworzenie prototypów (projektowanie mock-up-ów pomysłów w MURALu)

Testowanie prototypów (testy z użytkownikami i mentorami przeprowadzone w formie on-line)

Czas trwania kluczowych etapów projektu:

W okresie maj – czerwiec planowaliśmy projekt, przygotowaliśmy materiały do komunikacji oraz przeprowadziliśmy pierwsze działania rekrutacyjne (rekrutacja uczestników hackatonu).

W okresie lipiec – wrzesień realizowaliśmy wywiady pogłębione z ekspertami z branży, na podstawie których określiliśmy kluczowe kierunki wyzwań dla branży spożywczej w perspektywie najbliższych 2-3 lat.

W okresie sierpień – wrzesień realizowaliśmy działania związane z rekrutacją uczestników (60 osób) do wydarzenia.

W październiku realizowaliśmy działania przygotowujące uczestników do wydarzenia: szkolenia on-line oraz przygotowanie i przeprowadzenie wywiadów z konsumentami (etap empatyzacji w procesie design thinking).

Kontekst Projektu

Jaki był kontekst organizacji projektu? Co ważnego działo się w tym czasie w organizacji? Strategiczne zmiany?

EIT Food poszukiwał pomysłu na program, aktywność, przestrzeń, w której różne osoby (podmioty komercyjne, przedstawiciele przemysłu, naukowcy, przedsiębiorcy, konsumenci) mogłyby wspólnie tworzyć rozwiązania odpowiadające wyzwaniom branży spożywczej. Genezą projektu było opracowanie powtarzalnego projektu / działania, pozwalającego na współpracę pracowników naukowych, przedsiębiorstw branżowych oraz młodych innowatorów w tworzeniu pomysłów na nowe produkty, technologie i rozwiązania.

Po udanej realizacji pierwszego Challenge Labs w Polsce (pierwsza edycja w 2019 roku) w EIT Food zdecydowało, by podobne wydarzenia realizować w kilkunastu innych krajach w Europie. Głównym argumentem przemawiającym za taką decyzją była możliwość łatwego zaadoptowania takiego projektu (warsztatów innowacji otwartej) do lokalnych potrzeb, warunków i wyzwań, gwarantując jednocześnie efekty związane z transferem wiedzy, pomysłów i działań pomiędzy różnymi podmiotami w branży spożywczej.

Jakie było kluczowe wyzwanie w projekcie? Z czym zaczynaliśmy?

Jak zaangażować lokalne społeczności oraz biznes na rzecz tworzenia innowacji w branży? To było jedno z najważniejszych pytań, w które zadawaliśmy sobie na etapie planowania projektu. Chcieliśmy dotrzeć do konkretnej grupy osób: tych, którzy mają już jakiś pomysł, inspirację lub ideę dla branży spożywczej… i chcą coś z tym pomysłem zrobić. Do osób, które maja motywację do działania, ale nie wiedzą z kim swój pomysł przetestować, sprawdzić i wdrożyć. Ważna była dla nas jakość doświadczenia uczestników (kontekst employee experience), liczba pomysłów opracowanych podczas wydarzenia, jakość pomysłów mierzona oceną prezentacji inwestorskich przygotowanych przez uczestników i zaprezentowanych naszym mentorom.

Drugą edycję Challenge Labs zaczynaliśmy z doświadczeniem z 2019 roku – przetestowaną koncepcją wydarzenia na grupie 7 zespołów oraz 6 mentorów. Z informacją zwrotną od uczestników i mentorów, którzy brali udział w pierwszej edycji wydarzenia. Tym razem, poza wcześniej określonymi miernikami, zwracaliśmy szczególną uwagę na jakość wypracowanych rozwiązań – mierzoną kryteriami unikalności, nowości rynkowej oraz trafności rynkowej (odpowiedź na konkretne potrzeby konsumenta).

Chcesz poznać całe case study?

Wpisz poniżej swój adres e-maili zyskaj podwójnie – całość casestudy w PDF oraz dostęp dogeneratorowego newslettera  * Pole obowiązkowe

  A gdyby tak… kolejny case dotyczył Twojego projektu?

  Daj nam znać jakie są Twoje potrzeby i oczekiwania kontaktując się z Moniką. Umów się z nami na spotkanie lub odezwij się do nas:

  Monika Bursztyńska - Operations Manager

  monika@generatorpomyslow.pl

  +48 536 755 075

  Dla ułatwienia zostawiamy Ci formularz kontaktowy

   * Pole obowiązkowe