Strona główna >> Realizacje >> Warsztat z zakresu efektywnej pracy zespołowej dla firmy z branży tytoniowej

Warsztat z zakresu efektywnej pracy zespołowej dla firmy z branży tytoniowej.

Cele:

  • Stworzenie klimatu dla efektywnej współpracy w zespole i rozwiązanie konfliktu, który był w zespole.
  • Rozwój umiejętności przekonywania innych do swoich pomysłów oraz oczyszczenie atmosfery w zespole.

Przebieg:

  • Warsztat został poprowadzony metodami mocno aktywizującymi uczestników.
  • Narzędziami, które zostały wykorzystane podczas projektu były gry teambuldingowe oraz gra na niskim parku linowym, który pokazała uczestnikom jak ich indywidualne działania „odbijają” się na końcowym efekcie pracy całego zespołu

Efekt:

  • Efektem projektu było określenie kodeksu pracy zespołu oraz identyfikacja zachowań wspierających i ograniczających zaangażowanie w zespole.
  • Przeprowadzenie warsztatu pomogło zainicjować rozpoczecie procesu rozwiązywania konfliktu w zespole ( przeprowadzenie sesji feedbackowej oraz coaching zespołowy).