Strona główna >> Realizacje >> Warsztat strategiczny i budowanie zespołu HR dla firmy z branży przetwórstwa spożywczego

Warsztat strategiczny i budowanie zespołu HR dla firmy z branży przetwórstwa spożywczego.

Cele:

  • Jednym z celów postawionym przez klienta była integracja zespołu i budowanie relacji między jego członkami oraz wdrożenie świeżo zrekrutowanych
  • Drugim celem projektu było przygotowanie harmonogramu kluczowych projektów do realizacji przez dział HR na następne dwa lata.

Przebieg:

  • Warsztat przeplatany był grami szkoleniowymi, sesjami coachingu indywidualnego oraz doradztwem merytorycznym zakresie zarządzania projektem

Efekt:

  • Podczas warsztatu został wypracowany harmonogram projektu wraz z priorytetami
  • Uczestnicy określili swoje osobiste deklaracje w zakresie odpowiedzialności co do poszczgólnych projektów.