Strona główna >> Realizacje >> Warsztat integracyjny będący częścią procesu wdrożenia w firmie nowych wartości, dla Operatora Logistycznego Paliw Płynnych

Warsztat integracyjny będący częścią procesu wdrożenia w firmie nowych wartości, dla Operatora Logistycznego Paliw Płynnych.

Cel:

  • Pierwszym celem była integracja uczestników w pozytywnej atmosferze
  • Drugim celem było zapoznanie uczestników z nowymi wartościami organizacji oraz zbudowanie pozytywnych skojarzeń z tymi wartościami.

Przebieg:

  • Podczas spotkania zadaniem uczestników było zaprojektowanie i zbudowanie tzw. maszyny Goldberga – trasy, która uruchomiona w punkcie startowym (np. przez wrzucenie metalowej kulki), doprowadzi do finalnego efektu w postaci rozwinięcia zwoju z nazwami wartości firmy, przekazując energię za pomocą domina, dźwigni, przekładni i innych, zaprojektowanych i zbudowanych przez uczestników, elementów.

Efekt:

  • Spotkanie zrealizowało założone cele.
  • Uczestnicy podczas angażującego zadania, zintegrowali się oraz doświadczyli zachowań odpowiadających zaprezentowanym wartościom, dzięki czemu wypracowali w sobie pozytywne skojarzenia związane z wartościami wprowadzanymi przez organizację.