Strona główna >> Realizacje >> Warsztat z efektywnej współpracy w zespole dla firmy z obszaru IT

Warsztat z efektywnej współpracy w zespole dla firmy z obszaru IT.

Cele:

  • Uświadomienie uczestników co do ich własnych zachowań wpływających na efektywność współpracy w zespole – zarówno konstruktywnych jak i utrudniających codzienną pracę.
  • Poznanie metod i narzędzi budujących efektywną współpracę na 5 poziomach: budowanie zaufania, rozwiązywanie konfliktów, budowanie zaangażowania, współdzielenie odpowiedzialności i skupienie na celach zespołu.
  • Rozwój umiejętności budowania zaangażowania i motywacji w zespołach posiadających zróżnicowanych członków pod względem wieku, doświadczenia, sposobu pracy, itp.

Przebieg:

  • Trener za pomocą angażujących gier szkoleniowych pokazał uczestnikom jak ich konkretne zachowania wpływają na efektywność wykonania danego zadania.
  • Po każdym zadaniu następowało krótkie omówienie, podczas którego uczestnicy dzielili się ze sobą wzajemnie swoimi doświadczeniami
  • Szkolenie było prowadzone w oparciu o studia przypadków przygotowane przez uczestników.

Efekt:

  • Wartością dodaną z warsztatu było wypracowanie listy konkretnych zachowań / działań, które będą inspiracji do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami.
  • Wypracowanie zasad dobrej współpracy i komunikacji w zespole menedżerskim, które będą inspiracją do pracy z własnym zespołem.