Strona główna >> Narzędzia i metody >> Trasa linowa (trasa LRC)?

Czym jest trasa linowa (trasa LRC)?

To linowa konstrukcja, którą trenerzy rozwieszają nisko między drzewami, na wysokości ok. 40 cm nad ziemią. Samodzielnie przejście trasy LRC nie jest możliwe – konieczna jest pomoc innych uczestników, dlatego ta metoda świetnie sprawdza się do pracy z zespołami. Gry na trasach LRC stanowią intensywne i emocjonujące doświadczenie, dają okazję do współpracy i wspólnego pokonywania przeszkód.

Zobacz, jak wygląda gra linowa:

 

Jak wykorzystujemy trasy linowe na szkoleniach?

 • Wyzwaniem jest już samo przejście trasy – poszczególne odcinki różnią się budową i sposobem poruszania się po nich. Uczestnicy muszą wymyślić, w jaki sposób należy je przejść? Kilkukrotnie w ciągu gry zespół dyskutuje i wybiera najlepszy swoim zdaniem pomysł.
 • W zależności od tematu szkolenia uczestnicy biorą udział w grach z elementami negocjacji, optymalizacji strategii lub określonym rodzajem komunikacji.
 • Czasami uczestnicy przechodzą trasę po raz drugi, po wyciągnięciu wniosków i zaplanowaniu strategii lepszej niż za pierwszym razem.
 • Gra LRC to okazja, by sprawdzić teorię w działaniu i określić słabe i mocne strony zespołu w trakcie prawdziwego zadania

Czytaj więcej we wpisie na BLOGU.

Co daje trening na linach jako element warsztatu?

 • To okazja, by przetestować różne strategie zespołowe i komunikacyjne. Efekty decyzji widać natychmiast!
 • Trasa linowa symuluje codzienne wyzywania: presję czasu, potrzebę podziału zadań i optymalnego wykorzystanie zasobów
 • W niecodziennej sytuacji łatwiej zobaczyć kolegów z nowej perspektywy i poznać w ten sposób prawdziwy potencjał zespołu
 • Wspólne pokonanie przeszkód scala zespół i dodaje mu energii

Gdzie wykorzystujemy linowe trasy teambuildingowe?

 • Na szkoleniach z efektywnej pracy zespołowej – doświadczenie wspólnego pokonania trasy linowej pokazuje, że zgrany zespół jest w stanie osiągnąć więcej niż niezależne od siebie jednostki.
 • Na szkoleniach z komunikacji – zespołowa gra na linach pozwala doświadczyć tego, jak efektywna komunikacja przyspiesza i ułatwia wykonanie zadania… a jak jej brak może sabotować ostateczny wynik
 • Na szkoleniach z odkrywania potencjału zespołu – rozbudowania gra pozwala na diagnozę talentów poszczególnych uczestników, ujawnia preferencje i zdolności

Informacje organizacyjne:

MOBILNOŚĆ:
Trasę linową rozwieszają trenerzy na czas trwania warsztatów. Kształt konstrukcji jest za każdym razem inny, bo dostosowujemy go do scenariusza gry i potrzeb konkretnej grupy.

POTRZEBNY TEREN:
Potrzebny jest teren, na którym rośnie kilka zdrowych drzew. Na parku można przebywać również w czasie deszczu, ale zawsze przygotowujemy alternatywny program na wypadek niepogody.

ZDROWIE UCZESTNIKÓW:
Do wzięcia udziału w grze linowej jest potrzebny dobry stan zdrowia, ale nie musi to być kondycja sportowca. Dużo ważniejsza jest umiejętność kooperacji – im lepsza strategia zespołu, tym łatwiejsze staje się przejście trasy.

TRENERZY LINOWI:
Nasi trenerzy linowi są certyfikowani przez ERCA (European Ropes Course Association). W połączeniu z ich doświadczeniem w prowadzeniu warsztatów umiejętności miękkich, pozwala to uczestnikom na świetną zabawę w bezpiecznych warunkach i wyciągnięcie maksimum treści.

LICZBA UCZESTNIKÓW, CZAS GRY:
Czas trwania: 1,5 – 3 godziny
Liczba uczestników: jednorazowo na trasie linowej może przebywać około 14 osób