SZKOLENIE OTWARTE: ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM DLA MENEDŻERÓW 14 – 15 GRUDNIA – WARSZAWA

Czas czytania: 4min.

Celem tego szkolenia jest zainspirowanie uczestników do wychodzenia poza własne schematy i poszukiwania nowych rozwiązań menedżerskich w zakresie zarządzania zespołem i pracownikami. W trakcie tego szkolenia skupimy się na rozwoju umiejętności wyznaczania celów pracownikom, delegowania zadań oraz egzekwowania ich realizacji a finalnie popracujemy nad umiejętnością udzielania informacji zwrotnej – jako narzędziem do przeprowadzania rozmów motywujących i korygujących. Każdy z uczestników szkolenie kończy z mapą własnego zespołu.

Korzyści:

 • Poznasz narzędzia coachingowe, które wykorzystasz do pobudzania wewnętrznej motywacji pracownika – w zakresie delegowania i egzekwowania zadań oraz prowadzenia rozmów motywacyjnych.
 • Zbudujesz własną skrzynkę narzędzi menedżerskich do budowania zaangażowania pracowników i rozwiązywania konfliktów.
 • Określisz swój indywidualny styl zarządzania zespołem oparty na własnych mocnych stronach.
 • Rozwiniesz swoje umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w relacjach pracowniczych – sytuacjami potencjalnie konfliktowymi, przejawianie negatywnych emocji, itp.

Ramowy program – dzień pierwszy:

 • Wprowadzenie: coachingowy styl zarządzania jako narzędzie delegowania, egzekwowania oraz motywowania członków zespołu.
 • Coachingowy styl zarządzania w porównaniu z modelem Przywództwa Sytuacyjnego – kiedy warto stosować takie podejście?
 • Model rozmowy coachingowej – prowadzenie rozmowy krok po kroku.
 • Model przywództwa sytuacyjnego – dopasowanie komunikacji do pracownika.
 • Rozmowa coachingowa jako narzędzie rozwiązywania konfliktów, pobudzania motywacji, delegowania i egzekwowania obowiązków.
 • Narzędzia wyznaczania celów oraz delegowania zadań – identyfikacja własnych preferencji oraz poziomu dopasowania do pracowników.
 • Studia przypadków przygotowane przez uczestników –
 • Podstawowe narzędzia prowadzenia rozmowy: komunikacja werbalna i niewerbalna, techniki aktywnego słuchania.
 • Ćwiczenia praktyczne każdego z elementów rozmowy: ustalenie celu -> wsparcie w określeniu możliwości -> planowanie działania -> usuwanie przeszkód ->podsumowanie i zobowiązanie pracownika.
 • Ćwiczenia grupowe w oparciu o studia przypadków przygotowane przez uczestników lub trenera prowadzącego.
 • Kwestionariusz samooceny kompetencji menedżerskich w zakresie delegowania, egzekwowania oraz motywowania pracowników.
 • Standardowe metody delegowania zadań i egzekwowania w porównaniu do coachingowego stylu zarządzania.

 

Ramowy program – dzień drugi:

 • Profil mojego zespołu – przygotowanie profilu zespołu / podwładnych w zakresie aspektów motywacyjnych – jakie przekonania i wartości są ważne dla moich pracowników?
 • Zaawansowane narzędzia prowadzenia rozmowy coachingowej.
 • Metaprogramy w komunikacji – dopasowanie stylu komunikacji do pracownika
 • Budowanie raportu – atmosfery otwartości i zrozumienia
 • Praktyczne ćwiczenie rozmów coachingowych z wykorzystaniem poznanych narzędzi – ćwiczenia grupowe z informacją zwrotną prowadzone w oparciu o studia przypadków.
 • Ćwiczenia prowadzone w trójkach – rozmowa z pracownikiem / podwładnym.
 • Model 5 Dysfunkcji efektywnego zespołu – kluczowe obszary oraz narzędzia do budowania zespołu osiągającego ponadprzeciętne wyniki.
 • Sposoby budowania zaufania w zespole.
 • Narzędzia prewencji oraz rozwiązywania konfliktów
 • Budowanie zaangażowania i motywacji do brania odpowiedzialności – rozmowa coachingowa jako sposób to pobudzania wewnętrznej motywacji.
 • Źródła motywacji do pracy – gdzie szukać inspiracji o tym, co motywuje moich pracowników?
 • Rozwój zaawansowanych umiejętności słuchania w rozmowie coachingowej.
 • Podsumowanie warsztatu oraz dokończenie indywidualnego planu rozwoju w zakresie kompetencji menedżerskich.

Trener prowadzący: Tomasz Chyrchel#

Koszt: 1200 PLN netto za udział w warsztacie – cena uwzględnia udział w szkoleniu, materiały, wyżywienie oraz certyfikat.

Szkolenie odbywa się w centrum Warszawy w godzinach 9:00 – 17:00

Masz pytania? Chcesz zarezerwować sobie miejsce? Potrzebujesz więcej informacji lub gotową ofertę? Chcesz otrzymać rabat zapisując kilka osób na to szkolenie? Napisz do nas!#

Kontakt e-mail: biuro@generatorpomyslow.pl lub tel: +48 602 755 209

Opinie dotychczasowych uczestników:

 • Bardzo ciekawy sposób prezentacji. To dla mnie nowe spojrzenie na temat, który wydawał się być oczywisty.
 • Dużo zabawy i wiedza, którą mogę wykorzystać w pracy i życiu osobistym.
 • Pokazało mi to jak patrzeć z innej perspektywy na znany problem
 • Dużo się działo, różnorodność ćwiczeń sprawia, że warsztat nie jest nudny.
 • Ćwiczenia praktyczne, możliwość zabrania głosu w dyskusji, uważne słuchanie przez prowadzącego.
 • Największą wartość miała dla mnie współpraca w grupie, wiedza prowadzącego, metody i techniki – poznanie ich.
 • Humor i pozytywne podejście, wymieszanie poglądów, nieszablonowe działania i nietypowe pomysły.