SZKOLENIE ON-LINE: PRODUKTYWNOŚĆ OSOBISTA I EFEKTYWNA PRACA ZDALNA W ZESPOLE

Czas czytania: 3min.

Informacje o kursie praca zdalna:

Dotychczas “home office” był domeną zespołów IT, start-up-ów i organizacji, które chciały przypodobać się młodym pokoleniom. Niestety obecna sytuacja zmusiła nas wszystkich do zmiany trybu i sposobu pracy, dla większości z nas zupełnie nowego.

Spójrzmy prawdzie w oczy: nawet, jeśli dotychczas korzystaliśmy z przywilejów „home office” raz w tygodniu to forma całkowitej pracy zdalnej (w której też funkcjonuje nasz cały zespół), spotykamy się z nową dla siebie sytuacją. Tak nagła zmiana formy operowania projektami, zadaniami i działaniami w zespole może rzutować negatywnie na efektywność zespołu zarówno w ujęciu krótko- jak i długoterminowym.

Dlatego zdecydowaliśmy się przygotować kurs on-line na temat efektywnej pracy zdalnej, który przedstawia zarówno narzędzia i metody radzenia sobie z tą rzeczywistością, jak również podejścia wspomagającą budowanie dobrych praktyk, pożytecznych rytuałów i nawyków wspierających osobistą produktywność.

Co wyróżnia nasz kurs?

 • Pigułki wiedzy w formie webinarów (ok 15 min. każda), po których następuje dużo ćwiczeń praktycznych do wykorzystania od ręki w kontekście własnej pracy.
 • Do realizacji w formie asynchronicznej – każdy moduł realizujesz w swoim tempie i terminie przez siebie wybranym
 • Tempo grupy, które motywuje do działania – kurs realizujesz razem z innymi uczestnikami, którzy motywują Cię do sprawnej realizacji ćwiczeń
 • Stałe wsparcie trenera – w każdym tygodniu zapraszamy Cię na spotkanie on-line z naszym trenerem, który wyjaśni wątpliwości lub pomoże wdrożyć wiedzę z kursu
 • Od podstaw zaprojektowany do nauki w formie on-line (wykorzystujący narzędzia wspierające pracę zdalną)
 • Dostęp do aktualizacji (wzbogaconych, kolejnych edycji) przez rok od zakupu

Program kursu:

Moduł 1: Produktywność osobista a praca w zespole

 • Mój zespół vs. moja produktywność
 • Wpływ obecnej sytuacji na efektywność pracy zespołu

Moduł 2: Motywacja do działania w pracy zdalnej

 • Analiza źródeł motywacji wewnętrznej – kwestionariusz
 • Omówienie wyników kwestionariusza – moje motywatory
 • Motywacja w kontekście pracy zdalnej

Moduł 3: Ustalanie priorytetów

 • Waga priorytetów w kontekście pracy zdalnej
 • Priorytety vs. motywacja osobista
 • Metody i narzędzia wspierające ustalanie priorytetów

Moduł 4: Definiowanie celów

 • Metody i narzędzia definiowania celów
 • Cele vs. priorytety – wykorzystanie obu w kontekście planowania i organizacji pracy
 • Podstawowe założenia metody GTD (Getting Things Done)

Moduł 5: Organizacja pracy

 • Planowanie dnia pracy
 • Plany vs. rzeczywistość -> co gdy mój „bąbelek” stwierdzi, że jednak mój plan nie jest dobry? 😉
 • Radzenie sobie z rozpraszaczami

Moduł 6: Zarządzanie swoimi zadaniami

 • Metody i narzędzia wspierające proces zarządzania zadaniami
 • Przeglądy dzienne i tygodniowe w kontekście zarządzania zdaniami
 • Jak planować dzień, by dobrze wykorzystać swóją energię i motywację?
 • Narzędzia wspierające proces zarządzania zadaniami

Moduł 7: Efektywna praca zdalna

 • Umowy społeczne z szefem i zespołem – jak się odnaleźć w obecnej rzeczywistości?
 • Atmosfera w zespole vs. moja produktywność – jak organizować pracę zespołową, by sprzyjała osobistej produktywności?
 • Sprawne spotkania on-line – organizacja, przeprowadzenie, podsumowanie
 • Narzędzia wspierające efektywną pracę zdalną (w tym aktywność na spotkaniach)

Moduł 8: Motywacja w ujęciu długoterminowym

 • Rytuały i nawyki w kontekście pracy zdalnej i motywacji
 • Przygotowanie środowiska pracy, które utrzymuje moją motywację
 • Alternatywy dla motywacyjnego wsparcia środowiska / zespołu: wodopój, small-talki, wspólne lunche

Koszt: 730 PLN 149 PLN
Oszczędzasz 581 PLN w porównaniu do standardowego szkolenia.

Zarejestruj się w formularzu poniżej, by dostać szczegółowe informacje organizacyjne oraz dane do płatności. Rejestracja nie zobowiązuje do płatności.