Strona główna >> Narzędzia i metody >> Symulacja biznesowa

Czym jest symulacja biznesowa?

„Koło Innowacji” to gra pozwalająca uczestnikom doświadczyć kluczowych zagadnień innowacji biznesowej. Gracze wcielają się w rolę zarządu zakładu produkcyjnego. Oryginalne pomysły, szacowanie ryzyka biznesowego, efektywna współpraca pomiędzy działami, myślenie systemowe, ocena potencjału pomysłów, planowanie wdrożenia innowacji to tylko najważniejsze zagadnienia, które napotykają uczestnicy.

Jak wygląda symulacja biznesowa na szkoleniu?

Uczestnicy grają w 5 osobowych zespołach – każdy zespół zarządza swoim zakładem i podejmuje decyzje, które uważa za najkorzystniejsze. Symulację wykorzystujemy na 3 sposoby:

  • 3 godzinny moduł skupiający się na doświadczeniu szybkiej ścieżki wdrażania innowacji.
  • 1 dniowe warsztaty, pozwalające doświadczyć kluczowych zagadnień i kompetencji w procesie tworzenia i wdrażania innowacji (zbieranie inspiracji, efektywna ocena pomysłów, planowanie i wdrażanie innowacji)
  • 2 dniowe warsztaty, które pozwalają doświadczyć uczestnikom procesu tworzenia i wdrażania innowacji w wielu wymiarach, co buduje poczucie samosprawczości i wytrwałości w kontekście wdrażania nowych pomysłów w środowisku korporacyjnym.

Co daje wykorzystanie symulacji biznesowej na szkoleniu?

  • Doświadczenie esencji klimatu dla kreatywności w organizacji oraz wpływu kultury organizacyjnej na efektywność wdrażania innowacji.
  • Poznanie rzeczywistości i narzędzi ze świata startup-ów, pomagających w procesie tworzenia i wdrażania innowacji.
  • Natychmiastowa informacja zwrotna o wynikach uczestników (rzeczywiste wyniki giełdowe prowadzonej przez nich firmy) wzmacnia zaangażowanie w działania rozwojowe.
  • Doświadczenie zestawu najlepszych praktyk w kontekście biznesowym przygotowanym przez symulację pomaga uczestnikom dostrzec przekonania (wspierające i ograniczające), które funkcjonują w ich zespole w odniesieniu do tworzenia i wdrażania innowacji.

Gdzie wykorzystujemy symulację „Koło innowacji”?

  • Podczas szkoleń z kreatywności, planowania i wdrażania innowacji -> kiedy chcemy, żeby uczestnicy doświadczyli sytuacji wdrażania innowacji w złożonej rzeczywistości firmy
  • Kiedy pracujemy nad efektywną współpracą w zespole i kreatywnym przywództwem -> żeby pokazać uczestnikom jak wiele można osiągnąć dbając o dobrą jakość relacji
  • Aby zilustrować zagrożenia wynikające z myślenia silosowego i wartość myślenia systemowego w celu budowania postawy współpracy ponad podziałami