SIEĆ INNOWACJI W AKCJI – SIEĆ KREATYWNYCH

Czas czytania: 9min.

W czwartek, 3 grudnia odbyło się pierwsze spotkanie

 

„Sieci Kreatywnych”,

 

które rozpoczęło cykl spotkań wymiany dobrych praktyk i budowania autorskiej wiedzy w zakresie projektowania i wdrażania w organizacji klimatu dla kreatywności. Celem naszych spotkań jest zbieranie i budowanie unikatowego know-how w środowisku dużych organizacji – budowania takiej kultury, która będzie wspierała kreatywność pracowników oraz wdrażanie nowych koncepcji w środowisku biznesowym.

W ramach pierwszego spotkania z prezentacją programu innowacji i dobrych praktyk w sektorze finansowym wystąpił Grzegorz Kozłowski, Dyrektor Innowacji Biura Informacji Kredytowej, który przedstawił projekt realizowany w BIK od 2014 roku pod hasłem Forum Innowacji. W ramach wspomnianego projektu realizowane są dwa rodzaje aktywności. Pierwsze to działania wewnątrz firmy, których celem jest pobudzanie kreatywności pracowników:

 • warsztaty kreatywnego rozwiązywania problemów,
 • tydzień innowacji jako wartości organizacyjnej,
 • warsztaty strategiczne z wykorzystaniem metod i narzędzi kreatywnego myślenia
 • luźne sesje kreatywne pomiędzy zespołami

Drugie, to działania angażujące klientów w proces usprawniania obecnych już produktów i usług jak również zbierające propozycje na nowe rozwiązania, które mogą być dostarczane klientom przez grupę BIK. Dotychczas były to warsztaty innowacji otwartej, organizowane w trakcie wydarzeń branżowych i konferencji dla klientów BIK.

W drugiej części naszego spotkania zaprezentowaliśmy wyniki prowadzonych przez nas badań, prowadzonych w okresie marzec – wrzesień 2015, w zakresie dobrych praktyk w budowaniu klimatu dla kreatywności w dużych organizacjach. Na podstawie weryfikacji podejścia kilkunastu dużych organizacji w Polsce określiliśmy trzy, kluczowe ograniczenia dla kreatywności w środowisku pracy:

Brak stałej stymulacji nowymi ideami.

Tworzenie nowych rozwiązań oraz ulepszanie istniejących to rzadko jedna z pozycji w zakresie REALNYCH obowiązków pracowników dużych organizacji. Codzienność biznesowa, pośpiech czy wysoko zawieszona poprzeczka w zakresie celów do realizacji to, niestety, dla większości pracowników przeszkoda (a czasem dobra wymówka) od skupienia swojej uwagi i poświęcenia czasu na stworzenie czegoś nowego.By stymulować pracowników nowymi ideami dobre praktyki z organizacji naszej „Sieci Kreatywnych” podpowiadają, że warto podejmować działania w zakresie:

 • Organizowania raz w miesiącu sesji kreatywnych – rozwiązywania powtarzających się problemów
 • Organizowania w ciągu roku wydarzeń inspirujących – warsztatów, sesji inspiracji, wyjazdów integracyjnych mających na celu zainspirowanie uczestników (np.: poprzez warsztaty teatru improwizacji)
 • Symboliczne nagradzanie zgłaszanych idei – zarówno tych najlepszych, jak i nagradzanie losowe za sam fakt angażowania się w działania tworzenia nowych rozwiązań lub wdrażania innowacji

W drugiej części naszego spotkania zaprezentowaliśmy wyniki prowadzonych przez nas badań, prowadzonych w okresie marzec – wrzesień 2015, w zakresie dobrych praktyk w budowaniu klimatu dla kreatywności w dużych organizacjach. Na podstawie weryfikacji podejścia kilkunastu dużych organizacji w Polsce określiliśmy trzy, kluczowe ograniczenia dla kreatywności w środowisku pracy:

Brak stałej stymulacji nowymi ideami.

Tworzenie nowych rozwiązań oraz ulepszanie istniejących to rzadko jedna z pozycji w zakresie REALNYCH obowiązków pracowników dużych organizacji. Codzienność biznesowa, pośpiech czy wysoko zawieszona poprzeczka w zakresie celów do realizacji to, niestety, dla większości pracowników przeszkoda (a czasem dobra wymówka) od skupienia swojej uwagi i poświęcenia czasu na stworzenie czegoś nowego.By stymulować pracowników nowymi ideami dobre praktyki z organizacji naszej „Sieci Kreatywnych” podpowiadają, że warto podejmować działania w zakresie:

 • Organizowania raz w miesiącu sesji kreatywnych – rozwiązywania powtarzających się problemów
 • Organizowania w ciągu roku wydarzeń inspirujących – warsztatów, sesji inspiracji, wyjazdów integracyjnych mających na celu zainspirowanie uczestników (np.: poprzez warsztaty teatru improwizacji)
 • Symboliczne nagradzanie zgłaszanych idei – zarówno tych najlepszych, jak i nagradzanie losowe za sam fakt angażowania się w działania tworzenia nowych rozwiązań lub wdrażania innowacji

Brak liderów, którzy doceniają kreatywność z bogactwem inwentarza

Ryzyko niepowodzenia to niestety nieodzowna część tworzenia i wdrażania nowych rozwiązań. Ze 150 pomysłów generowanych przez jednego pracownika tylko kilka będzie miało biznesowe uzasadnienie do realizacji kolejnego projektu w organizacji. Jednak bez tych pozostałych stu czterdziestu kilku pomysłów nie będzie tych kilku najlepszych. Akceptacja błędów i niepowodzeń, dopingowanie w podejmowaniu wysiłku w poszukiwaniu czegoś niestandardowego, humor i dobra zabawa, docenianie każdego pomysłu to powinna być codzienna rzeczywistość zespołów, od których wymagamy nowych pomysłów. Niestety nie jest to zachowanie, które jest naturalne dla większości menedżerów w dużych organizacjach w Polsce. Nadal w wielu przypadkach dominuje przekonanie, że nie każdy może być kreatywny.

By tworzyć środowisko menedżerów i liderów wspierających kreatywność swoich podwładnych dobre praktyki z naszej „Sieci Kreatywnych” podpowiadają, że warto podejmować działania w zakresie:

 • Budowania świadomości w zakresie prowadzenia i facylitowania procesu twórczego pracowników (generowanie dużej liczby pomysłów, dbanie o humor w trakcie burzy mózgów, motywowanie do generowania dużej liczby pomysłów
 • Rozwoju kompetencji menedżerskich liderów w zakresie umiejętności kreatywnego rozwiązywania problemów

 

Brak wsparcia w zakresie budowania społeczności będącej motorem innowacji w organizacji

Czwartym czynnikiem, który pojawia się w wielu studiach przypadków opisujących dobre praktyki w zakresie wdrażania projektu budowania klimatu dla kreatywności, jest budowanie sieci wzajemnego wsparcia wśród najbardziej aktywnych działaczy w zakresie innowacji. Bardzo często projekty budowania klimatu dla kreatywności w organizacji rozpoczynają się z aktywnymi, ciekawymi i angażującymi działaniami dla pracowników organizacji. Warsztaty, sesje kreatywne, spotkania inspirujące, wyjazdy, nagrody, itp. Z czasem niestety zapał do tworzenia i wdrażania innowacji spada i podlega fluktuacji. W takich sytuacjach sieć wsparcia w postaci grupy osób stale aktywnych, gotowych do dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniami jest wodą na młyn do utrzymania zaangażowania pozostałych pracowników. Jeśli jednak taka sieć w Twojej firmie nie jest obecna, za radą naszej „Sieci Kreatywnych” warto:

 • Poszukać mentora*, który wesprze Cię swoją wiedzą, doświadczeniem i kontaktami w firmie w realizacji pomysłu. W każdej organizacji można znaleźć kogoś, kto stworzył i wdrożył projekt jakiejś zmiany, kto z racji naturalnej, wewnętrznej motywacji chętnie wesprze Cię w realizacji Twojego pomysłu.
 • Wyhodować skórę nosorożca*, gdyż wiele razy usłyszysz, że Twój pomysł jest za drogi, nie ma sensu go realizować, że mamy ważniejsze działania, że niewielu będzie miało czas by aktywnie Cię wspierać. Prawda jest taka, że w przypadku innowacji przełomowych w dużych organizacjach będziemy musieli mierzyć się z oporem przed zmianą.
 • Stworzyć strategię działania*, najlepiej opartą na mapie procesu kreatywnego rozwiązywania problemów. Czy tego chcemy czy nie nasza motywacja do tworzenia i wdrażania swoich pomysłów w życie będzie miała swoje zwyżki i upadki. Jest to naturalny proces, spotykany zarówno u każdego, przeciętnego Kowalskiego jak i u wielkich twórców takich jak Mozart, Da Vinci, Picasso czy Einstein. W chwilach zwątpienia warto powrócić do takiej mapy czy własnej strategii. Pokaże ona nam kolejny krok w realizacji naszego pomysłu, co zdecydowanie ułatwi powrót na wyżyny motywacji i zaangażowania.
 • Zaplanować sobie dzień hobby* raz na jakiś czas, który pozwoli poszukać nowych pomysłów, inspiracji czy pomoże wybić się z pewnego schematu myślowego, w którym możemy być uwięzieni. Projektujemy rozwiązania biznesowe w sektorze usług? Można w trakcie dnia hobby pójść na spacer i poprzyglądać się budowanym nieopodal budynkom, wpaść do ZUS-u by załatwić sprawy urzędowe, wybrać się na konferencję lub warsztaty dotyczące szydełkowania. Uwierzcie nam na słowo: najwięcej inspiracji czai się w zupełnie nieoczekiwanych miejscach.

 

*Powyższe propozycje to nasze rozwinięcie najlepszych pomysłów wypracowanych w trakcie spotkania „Sieci Kreatywnych”, które odbyło się w dniu 3 grudnia 2015 roku w Laboratorium Kreatywnym. W spotkaniu wzięły udział 22 osoby, które w ciągu 15 min. wygenerowały 193 pomysły.