Strona główna >> Narzędzia i metody >> Model procesu CPS

Czym jest model procesu CPS?

Od momentu, kiedy zauważymy problem,do momentu wdrożenia skutecznego rozwiązania przechodzimy przez kilka myślowych etapów. To właśnie proces kreatywnego rozwiązywania problemów (ang. creative problem solving process). Na naszych szkoleniach pokazujemy, co zrobić, żeby wydobyć z niego jak najwięcej.

Jak wykorzystujemy model procesu CPS na szkoleniu?

  • Model CPS stanowi szkielet naszych szkoleń: moduły szkoleniowe odpowiadają jego kolejnym etapom.
  • Stawiamy na doświadczenie. Na naszych szkoleniach uczestnicy przechodzą krok po kroku przez cały proces CPS poznając i wykorzystując narzędzia i techniki przydane na danym etapie.
  • Pracujemy na realnych tematach, co gwarantuje zaangażowanie. Dodatkowym plusem jest to, że uczestnicy wychodzą ze szkolenia z pulą opracowanych pomysłów, gotowych do wdrożenia.

Co daje model procesu CPS? Dlaczego właśnie z niego korzystamy?

  • Model CPS wynika z psychologii twórczości i bazuje na tym, jak działa ludzki umysł. Dzięki temu uczestnicy są mile zdziwieni tym, jak znajomy i intuicyjny się wydaje, mimo że słyszą o nim pierwszy raz
  • Model CPS stanowi gotową ścieżkę postępowania. Dlatego polubią go również osoby, które nie czują się jeszcze pewnie w obszarze kreatywności
  • Istnieje mnóstwo technik i narzędzi kreatywnych. Znając dobrze proces CPS umiemy wybrać takie, które w konkretnej sytuacji będą dla nas najlepsze
  • Model CPS sprawdza się zarówno w pracy indywidualnej jak i przy zespołowych projektach kreatywnych

Na jakich szkoleniach wykorzystujemy model ?