Strona główna >> Narzędzia i metody >> Model Lencioniego?

Czym jest model Lencioniego?

Model 5 dysfunkcji pracy zespołu Patricka Lencioniego opisuje główne zagrożenia dla efektywnej współpracy, które należy przezwyciężyć, jeśli zespół ma wejść na wyższy poziom i osiągać lepsze wyniki. Można wyprowadzić z niego 5 cech efektywnego zespołu. Lencioni jest uznanym na świecie ekspertem w obszarze zdrowia organizacji.

Jak wykorzystujemy model Lencioniego na szkoleniu?

  • Przed szkoleniem uczestnicy wypełniają online kwestionariusz badający, na ile 5 dysfunkcji jest obecne w ich zespole. Odpowiedzi są anonimowe, zbieramy je w formie grafiki prezentującej to, na ile członkowie zespołu są zadowoleni z jego funkcjonowania na każdym z 5 wymiarów.
  • Na szkoleniu wyniki kwestionariusza służą za punkt startowy dyskusji na temat zespołu. Uczestnicy mają okazję, by podzielić się swoimi oczekiwaniami i propozycjami zmian.
  • Poszczególne aktywności na szkoleniu koncentrują się na budowaniu 5 cech efektywnego zespołu. Uczestnicy dowiadują się, jakie codzienne zachowania przekładają się na skuteczne funkcjonowanie jako zespół.

Co daje model Lencioniego? Dlaczego właśnie z niego korzystamy?

  • Jest praktyczny i intuicyjny
  • Sprawdził się w wielu zespołach na całym świecie
  • Pomaga zarówno w budowaniu mniejszego zespołu jak i klimatu całej organizacji
  • Stanowi doskonałą bazę dla stworzenia przez zespół własnego nieformalnego „kontraktu” codziennej pracy
  • Kwestionariusz pomaga otwarcie porozmawiać o sytuacji zespołu

Gdzie wykorzystujemy model?

 Na szkoleniach z efektywnej pracy zespołowej – za pomocą modelu uczestnicy mogą odpowiedzieć na pytania: gdzie jesteśmy jako zespół? Jakim zespołem chcemy się stać? Co powinniśmy zrobić, żeby to osiągnąć?

  • Na szkoleniach dla managerów – model pomaga określić rolę i zadania managera na poszczególnych etapach budowania zespołu

Więcej o modelu Lencioniego przeczytasz tutaj: Efektywny zespół Lencioni