Metodyka pracy

linowa trasa teambuildingowa

improwizacja

symulacja biznesowa

Intensywne i emocjonujące doświadczenie, współpraca i wspólne pokonywanie przeszkód. Gra LRC to okazja, by sprawdzić teorię w działaniu i określić słabe i mocne strony zespołu w trakcie prawdziwego zadania!

Zobacz, jak wygląda gra linowa:


Czytaj więcej we wpisie na BLOGU.
 

Co daje trening na linach jako element warsztatu?

 • To okazja, by przetestować różne strategie zespołowe i komunikacyjne. Efekty decyzji widać natychmiast! 🙂
 • Symulacja codziennych wyzywań: presji czasu, potrzeby podziału zadań i optymalnego wykorzystanie zasobów
 • W outdoorowym kontekście łatwiej zobaczyć kolegów z nowej perspektywy i poznać prawdziwy potencjał zespołu
 • Wspólne pokonanie przeszkód scala zespół i dodaje mu energii

Konteksty wykorzystania linowej trasy teambuildingowej:

efektywna komunikacja
rozwiązywanie konfliktów
współpraca w zespole
umiejętności liderskie
odkrywanie potencjału zespołu
myślenie strategiczne
diagnoza talentów
bazowanie na doświadczeniu

Informacje organizacyjne:

MOBILNOŚĆ:
Trasę linową rozwieszają trenerzy na czas trwania warsztatów. Kształt konstrukcji jest za każdym razem inny, bo dostosowujemy go do scenariusza gry i potrzeb konkretnej grupy.

POTRZEBNY TEREN:
Potrzebny jest teren, na którym rośnie kilka zdrowych drzew. Na parku można przebywać również w czasie deszczu, ale zawsze przygotowujemy alternatywny program na wypadek niepogody.

ZDROWIE UCZESTNIKÓW:
Do wzięcia udziału w grze linowej jest potrzebny dobry stan zdrowia, ale nie musi to być kondycja sportowca. Dużo ważniejsza jest umiejętność kooperacji – im lepsza strategia zespołu, tym łatwiejsze staje się przejście trasy.

TRENERZY LINOWI:
Nasi trenerzy linowi są certyfikowani przez ERCA (European Ropes Course Association). W połączeniu z ich doświadczeniem w prowadzeniu warsztatów umiejętności miękkich, pozwala to uczestnikom na świetną zabawę w bezpiecznych warunkach i wyciągnięcie maksimum treści.

LICZBA UCZESTNIKÓW, CZAS GRY:
Czas trwania: 1,5 – 3 godziny
Liczba uczestników: jednorazowo na trasie linowej może przebywać około 14 osób

Teatr improwizacji to doskonałe narzędzie do pracy na poziomie postawy uczestników warsztatów. Wykorzystując swoje doświadczenie biznesowe oraz wiedzę psychologiczną wspieramy aktorów improwizacji w dotykaniu ważnych tematów oraz rozwijaniu pożądanych kompetencji i postaw w obszarze kreatywności, innowacji, pracy zespołowej i komunikacji.

Konteksty wykorzystania improwizacji:

kreatywność
otwartość na nowe rozwiązania
współtworzenie rozwiązań
partycypacyjne przywództwo
budowanie zaangażowania
komunikacja w zespole

Co daje wykorzystanie teatru improwizacji podczas warsztatu?

 • Humor i dobra zabawa, to wizytówka naszych warsztatów z impro. Gwarantujemy, że uczestnicy będą zaskoczeni jak przyjemnie i jak szybko czas minął im podczas improwizacji.
 • Atmosfera na warsztacie improwizacji tworzy bezpieczną przestrzeń do pracy z trudnymi zadaniami, tematami, problemami i emocjami.
 • Osobiste doświadczenia uczestników z improwizacją powodują, że warsztaty w takiej formie przede wszystkim pozwalają na weryfikację przekonań dotyczących np.: pracy twórczej, dzięki czemu trenerzy mają możliwość pracy również na poziomie postaw uczestników warsztatu.

Informacje organizacyjne – improwizację jako metodę wykorzystujemy na trzy sposoby:

 • Pierwszy, maksymalnie 1,5 godzinny moduł gier improwizowanych, skupiający się na jednym aspekcie postawy, której rozwój jest celem warsztatu.
 • Drugi, w formie warsztatu 4-godzinnego pozwalającego uczestnikom doświadczyć kluczowych zagadnień i kompetencji z zastosowania nowego podejścia.
 • Trzeci, w formie 1-2 dniowego warsztatu, który pozwala doświadczyć uczestnikom osobistych korzyści ze zmiany sposobu swojego zachowania (postawa).
Symulacja biznesowa „Koło Innowacji” to świetne narzędzie szkoleniowe, pozwalające uczestnikom doświadczyć kluczowych zagadnień w kontekście innowacji biznesowej. Oryginalne pomysły, szacowanie ryzyka biznesowego, efektywna współpraca pomiędzy działami, myślenie systemowe, ocena potencjału pomysłów, prototypowanie rozwiązań, planowanie wdrożenia innowacji to tylko najważniejsze zagadnienia, z którymi uczestnicy spotykają się podczas zarządzania prężnie rozwijającą się organizacją biorąc udział w naszej symulacji.

Konteksty wykorzystania symulacji:

kreatywność
efektywna współpraca w zespole
współpraca ponad podziałami / silosami w organizacji
planowanie i wdrażanie innowacji
myślenie systemowe
kreatywne przywództwo

Co daje wykorzystanie symulacji „Koło Innowacji” podczas warsztatu?

 • Doświadczenie esencji klimatu dla kreatywności w organizacji oraz wpływu kultury organizacyjnej na efektywność wdrażania innowacji.
 • Poznanie rzeczywistości i narzędzi ze świata startup-ów, pomagających w procesie tworzenia i wdrażania innowacji.
 • Natychmiastowa informacja zwrotna o wynikach uczestników (rzeczywiste wyniki giełdowe prowadzonej przez nich firmy) wzmacnia zaangażowanie w działania rozwojowe.
 • Doświadczenie zestawu najlepszych praktyk w kontekście biznesowym przygotowanym przez symulację pomaga uczestnikom dostrzec przekonania (wspierające i ograniczające), które funkcjonują w ich zespole w odniesieniu do tworzenia i wdrażania innowacji.

Informacje organizacyjne – symulację „Koło Innowacji” jako metodę wykorzystujemy na trzy sposoby:

 • Pierwszy, 3 godzinny moduł, skupiający się na doświadczeniu szybkiej ścieżki wdrażania innowacji.
 • Drugi, w formie całodniowego warsztatu, pozwalającego uczestnikom doświadczyć kluczowych zagadnień i kompetencji w procesie tworzenia i wdrażania innowacji (zbieranie inspiracji, efektywna ocena pomysłów, planowanie i wdrażanie innowacji)
 • Trzeci, w formie 2 dniowego warsztatu, który pozwala doświadczyć uczestnikom procesu tworzenia i wdrażania innowacji w wielu wymiarach, co buduje poczucie samosprawczości i wytrwałości w kontekście wdrażania nowych pomysłów w środowisku korporacyjnym.

gry konstruktorskie

autorskie narzędzia

gry szkoleniowe

Gry konstruktorskie to przestrzeń, w której uczestnicy doświadczają twórczości w najbardziej bezpośredni sposób – budując, zmieniając i ulepszając konstrukcje według własnego pomysłu. Ważnym elementem gier konstruktorskich jest współpraca – zarówno jeśli chodzi o wizję projektu jak i podczas samej budowy

Konteksty wykorzystania gier konstruktorskich:

integracja zespołu
odkrywanie potencjału zespołu
prototypowanie
współpraca
myślenie systemowe
praca projektowa

Co daje wykorzystanie gier konstruktorskich?

 • Zabawa jest niezbędnym elementem procesu twórczego. Podczas zadań konstrukcyjnych uczestnikom łatwiej jest obudzić w sobie dziecko i nauczyć się, jak wykorzystywać ten stan do zwiększania kreatywności
 • Doświadczenie budowania i bezpośredni kontakt z tworzywami pozytywnie wpływa na zdolności poznawcze (nauka jest efektywniejsza niż gdyby proces bazował jedynie na wyobrażeniach)
 • Wspólne budowanie to okazja do integracji i dawka dobrej zabawy

Konteksty wykorzystania autorskich narzędzi:

Design Thinking
kreatywność
warsztaty strategiczne
budowanie zespołu
efektywna komunikacja

Co daje wykorzystanie naszych autorskich narzędzi:

 • Wsparcie w sprawnym wdrożeniu metod pracy poznanych na warsztatach. Nasze autorskie narzędzia przeprowadzą Cię przez proces krok po kroku i pomogą w osiągnięciu maksymalnej efektywności
 • Inspirację do rozwiązywania pojawiających się problemów. Prowadzisz sesję kreatywną i grupa nie chce z Tobą współpracować? Pojawia się konflikt w Twoim zespole? Sięgnij do materiałów szkoleniowych i sprawdź, co możesz zrobić w tej sytuacji
 • Pomysł na to… jak zacząć? Jak zaangażować innych w zmianę dotychczasowego sposobu działania i myślenia? Nasze narzędzia pomogą Ci stworzyć porywającą wizję, a następnie zweryfikować jej możliwości wpływu na innych i zaplanować konkretne działania do realizacji

Do pobrania:

Gry szkoleniowe ilustrują treści warsztatu w aktywny, angażujący sposób. Biorąc w nich udział, uczestnicy uczą się na bazie własnych obserwacji i doświadczeń. Dzięki takiemu podejściu możemy zrezygnować z form wykładowych – elementy teorii są wplatane przez trenerów w omówienia.

Konteksty wykorzystania gier:

Każdy nasz warsztat zbudowany jest na bazie aktywności uczestników. Z gier szkoleniowych korzystamy w największym stopniu podczas warsztatów efektywnej komunikacji, budowania zespołu, radzenia sobie z konfliktem i umiejętności liderskich.

praca na bazie aktywności uczestników
efektywna komunikacja
budowanie zespołu
rozwiązywanie konfliktów
umiejętności liderskie

Co daje wykorzystanie gier szkoleniowych?

 • Gry gwarantują zaangażowanie i zainteresowanie uczestników. Dzięki temu są oni w stanie dużo efektywniej przyswajać wiedzę.
 • Gry szkoleniowe tworzą przestrzeń przypominająca laboratorium doświadczalne – dowolny element rzeczywistości (konflikt, sprzeczność interesów, zadanie zespołowe… itp.) zostaje przeniesiony do sali szkoleniowej, gdzie grupa może na nim eksperymentować i uczyć się.
 • Biorąc udział w grze, uczestnicy nie słuchają o teoriach, tylko doświadczają ich w praktyce i sami wyciągają wnioski. W efekcie motywacja do korzystania ze zdobytych umiejętności jest wyższa.

model procesu cps

autorski kwestionariusz

gadżety szkoleniowe

Konteksty wykorzystania Modelu procesu Kreatywnego Rozwiązywania Problemów:

Design Thinking
kreatywność
warsztaty strategiczne
projektowanie innowacji
kultura innowacji

Co daje wykorzystanie modelu procesu kreatywnego?

 • Przede wszystkim: jasny plan działania krok po kroku. Korzystając z modelu wiesz, jakie działania podjąć, by osiągnąć sukces w procesach tworzenia i wdrażania zmian, innowacji, usprawnień, działań strategicznych
 • Pewność sprawdzonych rozwiązań. Projektując strukturę procesu kreatywnego przeprowadziliśmy analizę ponad 50-ciu różnych modeli tworzenia innowacji. Pracując w oparciu o nasz proces masz pewność, że nie umknie Ci nic w procesie tworzenia i wdrażania innowacji
 • Synergię wiedzy naukowej i doświadczenia biznesowego jako solidne fundamenty swoich działań biznesowych. Nasz model uwzględnia zarówno wyniki najnowszych badań psychologii twórczości jak i wieloletnie doświadczenie biznesowe zdobyte podczas prowadzenia projektów dla korporacji

Konteksty wykorzystania autorskiego kwestionariusza:

kreatywność
współtworzenie rozwiązań
otwartość na nowe rozwiązania
myślenie strategiczne
współpraca

Czy wiesz, że?

 • Pierwszy model procesu kreatywnego został opublikowany w czasopiśmie naukowym w 1020 roku.
 • Badania w zakresie psychologii twórczości zaczęły się w 1887r.
 • Kreatywne rozwiązywanie problemów to proces wymagający bujnej wyobraźni, umiejętności generowania skojarzeń, pomysłów jak i analitycznego myślenia czy umiejętności podejmowania decyzji.
 • Każdy człowiek ma zestaw osobistych preferencji, które kierują jego zachowaniem w procesie kreatywnym:
  – Oddziałują na jego zaangażowanie i motywację
  – Wpływają na samopoczucie i zadowolenie z efektów procesu
 • Kwestionariusz SKRP to narzędzie do identyfikowania naszych osobistych preferencji w procesie kreatywnym.
 • Nasze preferencje przekładają się na motywację i zaangażowanie w realizowane działania.
 • SKRP Pomaga zidentyfikować nam na jakich etapach procesu kreatywnego nasze zaangażowanie, motywacja oraz umiejętności będą w szczytowej formie.
 • Podpowiada też, na jakich etapach powinniśmy poszukiwać wsparcia – co może nas irytować, demotywować, jakie działania najchętniej sobie „odpuścimy…”.

KWESTIONARIUSZ wskazując preferencje wyjaśnia

 • Jak różni się nasz sposób myślenia o problemie od stylu innych osób -> wyjaśni źródła powstawania konfliktów.
 • Jakich etapów procesu rozwiązywania problemów nie rozumiemy dobrze -> wyjaśni skąd bierze się frustracja i brak motywacji do działania.
 • W jakich etapach procesu czujemy się jak ryba w wodzie -> pokaże kiedy będziemy najbardziej efektywni; w jakich obszarach budujemy swoje kompetencje.
 • Jakie są kroki w procesie kreatywnego rozwiązywania problemów -> pomoże zrozumieć kiedy powinniśmy sięgać po wsparcie; jakimi narzędziami wspierać się w trudnych sytuacjach.

Konteksty wykorzystania gadżetów szkoleniowych:

praca zespołowa
Design Thinking
integracja zespołu
kreatywność
współpraca ponad podziałami
budowanie zaangażowania

Elementy gier planszowych, Karty Inspiracji, karty Dixit, Story Cubes, karty archetypów, kości coachingowe, karty pracy zespołowej, kurczak Stefan… świat jest pełen drobnych gadżetów, które mogą nas zainspirować lub pomóc w dojściu do porozumienia podczas spotkania w zespołu. Podczas naszych warsztatów dowiesz się, jak wykorzystać te proste narzędzia w pracy kreatywnej i zespołowej.

Co daje wykorzystanie gadżetów szkoleniowych:

 • Szybkie rozwiązania w trudnych sytuacjach – zespół się zaciął i brakuje mu inspiracji? Pojawia się niechęć do szukania niestandardowych rozwiązań? Sięgnij po Story Cubes i zastosuj technikę superpozycji, by stworzyć nowe rozwiązania.
 • Nabranie dystansu / pobudzenie humoru w zespole. Podczas spotkania pojawia się napięta atmosfera? Wykorzystaj kilka gadżetów i w kilka minut sprawisz, że ludzie będą mieli zupełnie inne podejście do tematu
 • Zaangażowanie i uwagę uczestników spotkań. Przygotuj swój kuferek gadżetów i miej asa w rękawie w każdej sytuacji. Brakuje Ci uwagi i zaangażowania uczestników spotkania / sesji kreatywnej / warsztatów? Sięgnij po tajną broń i zaskocz wszystkich nieszablonowymi sposobami współpracy