Management 3.0

praktyka tworzenia zespołów

Praktyczne warsztaty dla osób, które chcą poszerzyć swój wachlarz strategii zarządzania o nowatorskie podejście do pracy zespołowej. Pokażemy w szczegółach jak, razem z Twoim zespołem, możecie wspólnie zbudować kulturę zespołu opartą na dobrej atmosferze i jasnym oczekiwaniom osiągania wyników.

Management 3.0 jest to usystematyzowany zbiór dobrych praktyk, które pomagają managerom poszerzyć swój wachlarz strategii realizacji postawionych celów biznesowych. Jako idea w zarządzaniu, buduje i wzmacnia poczucie odpowiedzialności całego zespołu za realizację wyników. Jest to system oparty na empatii, w którym zespół i człowiek jest w centrum. Jest to świetna inspiracja dla managerów, którzy chcą zmieniać postawy pracowników. Management 3.0 jest idealnym pomysłem dla firm, które zauważają, że ich pracownikom brakuje zaangażowania i współpracy zespołowej.


JAK WYGLĄDA DWUDNIOWE SZKOLENIE?

Nasi certyfikowani trenerzy przejdą z Tobą krok po kroku przez 7 kluczowych obszarów Management 3.0

Poznasz i przećwiczysz sprawdzone narzędzia, które po szkoleniu możesz od razu wdrożyć w codzienną pracę

Doświadczysz w praktyce każdego etapu Management 3.0, bez zbędnych wykładów trenera!

Praca na materiałach twórcy Management 3.0 - Jurgena Appelo - które zawierają uzupełnienie autorskie naszych trenerów - Kierowników Projektów


CO DZIEJE SIĘ NA SZKOLENIU – PROGRAM:

Warsztaty rozpoczynamy od ćwiczenia, którego celem jest lepsze poznanie się uczestników. Wymienimy się doświadczeniami w poszukiwaniu różnic pomiędzy klasycznym (2.0.) a nowoczesnym (3.0.) podejściem do zarządzania. Następnie pokażemy nowe narzędzia do pracy w obszarach, które są największym wyzwaniem dla managerów: delegowanie zadań, motywowanie pracowników i budowanie odpowiedzialności.

 1. MODUŁ 1: Zarządzanie i przywództwo >

  Czym jest Management 3.0? - na podstawie przejścia przez Management 1.0 i 2.0.
  Zasady Management 3.0 - jak różni się sposób myślenia o pracownikach?
  Ćwiczenie pomagające doświadczyć idei kluczowej dla efektywności Management 3.0

 2. MODUŁ 2: Złożone myślenie >

  Co to jest zwinność? - różnice między tradycyjnym podejściem a zwinnym (agile).
  Przystosuj się lub zgiń - dlaczego warto wykorzystywać elementy podejścia zwinnego w kontekście zarządzania?
  Narzędzie do planowania zadań - MoSCoW
  Jak radzić sobie ze złożonością?

 3. MODUŁ 3: Motywacja i Zaangażowanie >

  Teorie motywacji oraz ich odniesienie do pracy managera
  Narzędzie Motivation card - motywacja krótko- i długoterminowa
  Ćwiczenie pokazujące perspektywę pracownika i pracodawcy
  Kształtowanie kultury zespołu - waga wartości w kontekście motywacji pracowników
  Ćwiczenie: jakie wartości (i czynniki motywacyjne) mają ludzie w moim zespole?

 4. MODUŁ 4: Delegowanie i umocowanie >

  Narzędzie Delegation poker
  Ćwiczenie grupowe pozwalające doświadczenia własnej strategii delegowania
  Jak korzystać z narzędzia tablicy kanban?
  Czym jest stand up metting? Jak manager może promować samo-zarządzanie się zespołu?

 5. MODUŁ 5: Uczenie się, kompetencje oraz skalowanie struktury >

  Sposoby na zarządzanie wiedzą w organizacji.
  Tablica kompetencji - jak z niej umiejętnie korzystać?
  Co wpływa na kompetencje zespołu?

 6. MODUŁ 6: Sukces i porażka >

  Zasady przekazywania informacji zwrotnej
  Narzędzie Celebration Grid
  Jak świętować sukces? W jaki sposób informować o porażkach
  Warsztaty kończą się ćwiczeniem zbierającym doświadczenia i wiedzę zdobytą przez uczestników podczas warsztatów.


EFEKTY SZKOLENIA:

 • Wzmocnisz swoją świadomość na temat nowych strategii zarządzania zespołami w kontekście realizacji celów biznesowych
 • Otrzymasz kilkanaście narzędzi, które pomogą Ci stworzyć angażującą atmosferę w pracy z Twoim zespołem w obszarze motywacji, delegowania zadań i odpowiedzialności
 • Lepiej poznasz siebie i swój styl pracy w kontekście #kompetencjiprzyszlosci
 • Otrzymasz inspirację do ulepszenia Twoich obecnych strategii zarządzania
 • Poznasz sposoby na lepsze zrozumienie czynników motywacyjnych Twoich pracowników
 • Poznasz podejście w zarządzaniu, które w swoich założeniach wzmacnia poczucie satysfakcji z pracy nie tylko zespołu, ale również managera

CO WYRÓŻNIA TO SZKOLENIE?

 • Szkolenie prowadzą certyfikowani Trenerzy Management 3.0
 • Duża ilość ćwiczeń, zabaw i przestrzeni na dyskusję - poza standardowym programem rekomendowanym przez Jurgena Appelo
 • Co najważniejsze doświadczysz zarządzania Management 3.0 - bez suchej teorii!

SZKOLENIA OTWARTE


SZKOLENIA DEDYKOWANE

Termin i miejsce

Szkolenie odbywa się zgodnie z naszym harmonogramem szkoleń otwartych w naszej Przestrzeni Pomysłów w Warszawie

Program

Program jest ustalony przez trenera prowadzącego i podlega niewielkiej modyfikacji w oparciu o potrzeby uczestników

Dla kogo?

Szkolenia otwarte to najlepsza efektywność jakości do ceny gdy szukasz czegoś tylko dla siebie lub grupy do 3 uczestników


Opisz swoje oczekiwania, przygotujemy dopasowany do indywidualnych potrzeb program i zarekomendujemy trenera do Twojego projektu.
Więcej o metodach i narzędziach wykorzystywanych podczas szkolenia dowiesz się tutaj:


Formularz kontaktowy

Masz pytania lub sugestie? Napisz do nas
Opisz swoje oczekiwania, zarekomendujemy odpowiedniego trenera do Twojego projektu