Strona główna >> Narzędzia i metody >> Kwestionariusz Stylu Kreatywnego Rozwiązywania Problemów?

Czym jest Kwestionariusz Stylów Kreatywnego myślenia?

To stworzone przez nas narzędzie, które pozwala sprawdzić, na jakim etapie procesu kreatywnego rozwiązywania problemu odnajdujesz się najlepiej i działasz najskuteczniej. Każdy z 4 stylów kreatywnych wnosi wartość do zespołu, każdy też ma pewne minusy, na które warto uważać.

Jesteśmy dumni z tego, że pierwszy polski kwestionariusz do badania stylu kreatywnego powstał w Generatorze Pomysłów!

Jak wykorzystujemy kwestionariusz Stylów Kreatywnego Myślenia na szkoleniu?

  • Uczestnicy wypełniają kwestionariusz online przed szkoleniem.
  • Na tej podstawie przygotowujemy dla każdego raport ze szczegółowym opisem jego dominującego stylu. Znajdują się tam m.in. plusy, zagrożenia i wskazówki pozwalające działać skuteczniej wykorzystując swój styl.
  • Tworzymy też raporty zbiorcze pokazujące, jak rozkładają się style kreatywne w konkretnym zespole. Ile jest osób o każdym ze stylów? Czy style są zbilansowane? Co stanowi mocną stronę zespołu, a co warto uzupełnić?

Co daje kwestionariusz Stylów Kreatywnego Myślenia? Dlaczego właśnie z niego korzystamy?

  • Model jest łatwy w zrozumieniu i wykorzystaniu
  • Wyjaśnia, dlaczego do niektórych zadań łatwo nam się zmotywować, a inne chętnie byśmy pominęli
  • Pomaga rozwinąć talenty i uniknąć zagrożeń charakterystycznych dla naszego stylu
  • Styl kreatywny pokazuje, dlaczego z jednymi osobami współtworzenie rozwiązań przebiega gładko, a przy współpracy z innymi mogą się pojawiać punkty zapalne
  • Wyniki kwestionariusz pomagają wotwartej rozmowie o jakości współpracy w zespole

Na jakich szkoleniach wykorzystujemy kwestionariusz?

  • Na szkoleniach z kreatywności i design thinking – bo dzięki umiejętnemu wykorzystaniu technik i narzędzi możemy podkręcić nasze mocne strony i poradzić sobie z trudnościami w procesie kreatywnym
  • Na szkoleniach efektywnej pracy zespołowej i zespołowych technik kreatywnych – za pomocą modelu uczestnicy mogą odpowiedzieć na pytania: jak osiągać efekt synergii w zespole? Jak uniknąć niepotrzebnych tarć i nieporozumień? Jak zadbać o wysoki poziom motywacji?