[KROK 8] CO ZROBIĆ, BY NIE WEJŚĆ NA MINĘ W PROCESIE WDRAŻANIA POMYSŁU? CZĘŚĆ PIERWSZA.

Czas czytania: 9min.

Po przeprowadzeniu procesu wstępnej oceny pomysłów z wykorzystaniem wybranych kryteriów (patrz krok 7 procesu kreatywnego)#, masz już swoje wybrane rozwiązanie. Ten cudowny pomysł, z którym najchętniej przejdziesz już do etapu planowania i realizacji, bo nie możesz się doczekać pierwszych efektów. Zanim jednak zdecydujesz się podjąć konkretne działania (lub co ważniejsze, zanim zdecydujesz się zainwestować konkretne środki w realizację pomysłu), warto zweryfikować faktyczny potencjał, jaki stoi za realizacją tego pomysłu.

Jednym z największych problemów, jakie spotykamy na ścieżce wdrażania innowacji są sytuacje, gdy po rozpoczęciu procesu wdrożenia okazuje się, że naszemu pomysłowi czegoś jeszcze brakuje… Rzeczywistość weryfikuje pewne założenia, które podjęliśmy w procesie tworzenia tego rozwiązania i spotykamy się z nieprzyjemną sytuacją, gdy pod presją czasu trzeba dokonywać szybkich zmian, by utrzymać wartość biznesową pomysłu dla firmy. A można to zrobić w o wiele przyjemniejszy sposób. Dlatego celem głównym kolejnego etapu w procesie kreatywnego rozwiązywania problemów (krok 8 – weryfikacja) jest doprowadzenie do takiej sytuacji, w której mamy konkretne przesłanki biznesowe, pozwalające na podjęcie skalkulowanego ryzyka i wdrożenie pomysłu w życie.

Skalkulowane ryzyko brzmi jak korporacyjny tekst wyglądający dobrze na papierze, ale często uczestnikom naszych projektów pojawia się pytanie – co dokładnie powinniśmy zrobić, by nasza decyzja o wdrożeniu pomysłu nie była strzałem w ciemno a faktycznie świadomą decyzją biznesową?

Niestety naturą innowacji jest pewien poziom niepewności na każdym etapie jej tworzenia. To, co faktycznie możemy zrobić to minimalizować to ryzyko (podejście logiczne) i modlić się (podejście duchowe) by nasz pomysł faktycznie dostarczył oczekiwane korzyści. Sercowe metody pozostawiamy w gestii indywidualnej, każdy ma swoje własne metody w tym zakresie. Poniżej znajdziesz kilka informacji na temat tego, jak do kwestii weryfikacji potencjału pomysłu podejść od strony umysłu:

 • Przede wszystkim zastanów się, na ile Twój pomysł faktycznie odpowiada na potrzeby użytkowników i osób decyzyjnych.
 • Następnie zderz pomysł z rzeczywistą sytuacją i kontekstem jego wykorzystania sprawdzając, w jakim stopniu Twoje przewidywania (pomysł trafia w oczekiwania użytkowników bo… ) faktycznie odzwierciedla rzeczywistość.

Wykonanie tych dwóch kroków pozwoli Ci na zebranie informacji, na podstawie których będziesz w stanie podjąć decyzję w oparciu o to mityczne skalkulowane ryzyko biznesowe ;-). Po polsku: będziesz w stanie odczuć, na ile faktycznie Twój pomysł odniesie założony efekt.

Czy użytkownicy faktycznie potrzebują tego, co chcę im zaproponować?

Zadanie sobie tego pytania potrafi brutalnie zrewidować nasze wyobrażenia i przesunąć pomysł z kategorii „genialne” do „na wolną chwilę…”. Prawdziwie niezbędnych czy oszałamiających rozwiązań nie jest dużo, co nie oznacza, że powinniśmy rezygnować z każdego, nie-genialnego pomysłu. Wiele dobrych produktów, usług czy procesów powstało jako modyfikacja już istniejących rozwiązań. Warto jednak odnieść swój pomysł do oczekiwań użytkownika, bo w ten sposób będziemy wiedzieli, czy jest chociaż cień szansy by trafić w jego oczekiwania.

Ponieważ w jednym zespole możemy różnie oceniać poziom genialności pomysłu – niektórzy członkowie zespołu będą przekonani, że to mały krok dla człowieka, ale wielki dla naszej organizacji… inni mogą twierdzić, że to raczej do bani – warto taką dyskusję przenieść na konkretne argumenty w odniesieniu do oczekiwanych reakcji uczestnika. Narzędziem, które pomoże Ci nadać dobrą strukturę takiej dyskusji będzie Kanwa propozycji wartości dla użytkownika. Opracowana przez Alexa Osterwaldera pozwoli Ci kompleksowo podejść do przeanalizowania tego, w jakim stopniu Twój pomysł rzeczywiście odpowiada na potrzeby potencjalnych użytkowników. Poniżej znajdziesz Karta Wartości Pomysłu, naszą modyfikację oryginalnej Kanwy Propozycji Wartości, oraz instrukcję jak pracować z tym narzędziem.

Perspektywa użytkownika:

Analizę sytuacji zaczynasz od wejścia w buty użytkownika (po kroku 2-gim procesu kreatywnego rozwiązywania problemów już powinnaś mieć dobre wyobrażenie i wyczucie kim on jest) i zastanawiasz się nad następującymi kwestiami:

Analizę sytuacji zaczynasz od wejścia w buty użytkownika (po kroku 2-gim procesu kreatywnego rozwiązywania problemów już powinnaś mieć dobre wyobrażenie i wyczucie kim on jest) i zastanawiasz się nad następującymi kwestiami:

 • Planowanie dnia, tygodnia, miesiąca w pracy
 • Monitorowanie czasu trwania zadań
 • Aktualizacja zmian w harmonogramach / kalendarzach
 • Przeglądanie skrzynki mailowej
 • Nadawanie priorytetów zadaniom
 • Modyfikowanie priorytetów
 • Radzenie sobie z pożarami – pilnymi, ważnymi zadaniami wskakującymi „znienacka”

Korzyści oczekiwane przez użytkownika – jakich korzyści oczekiwałby użytkownik od takiego rozwiązania, które miałoby mu pomóc w codziennym zarządzaniu zadaniami? Np.:

 • Skrócenie czasu potrzebnego na planowanie zadań
 • Uproszczenie myślenia w procesie nadawania priorytetów
 • Gromadzenie informacji pozwalających na podjęcie decyzji o działaniach w sytuacji „pożaru”

Problemy, z którymi zderza się użytkownik – z jakimi problemami spotyka się użytkownik, gdy przychodzi do zarządzania swoimi zadaniami? Co sprawia mu największą trudność? Np.:

 • Zadania delegują mi różne osoby i nie wiem, jaki priorytet nadawać zadaniom od różnych menedżerów.
 • Jak wypada pożar, to rzucam się w wir pracy i zapominam o innych sprawach, które trzeba przełożyć lub delegować do kogoś innego -> nakręca się spirala pożarów.
 • Trudno mi oszacować ile czasu może mi zająć jakieś zadanie, które robię po raz pierwszy.

 

Perspektywa organizacji:

Następny krok to spojrzenie na pomysł z perspektywy firmy / dostawcy i zastanowienie się, w jakim stopniu faktycznie odpowiadamy na potrzeby użytkownika.

Produkty / usługi / rozwiązania, które dostarczamy użytkownikowi – co konkretnie dostarczamy użytkownikowi, co pomaga mu osiągnąć cele i rozwiązać problemy? Idąc tematem produktywności:

 • Aplikacja do gromadzenia zadań, planowania terminów realizacji i nadawania priorytetów
 • Szablony projektów do aplikacji, usprawniające proces wpisywania nowego projektu
 • Zestaw podpowiedzi wyskakujących przy wprowadzaniu nowych zadań
 • Wizualizacje wagi jako narzędzia do nadawania priorytetów

Sposoby, w jakie nasz pomysł dostarcza oczekiwane korzyści – w jaki sposób poszczególne elementy naszego pomysłu dostarczają oczekiwanych korzyści?

 • Skracamy czas potrzebny na planowanie zadań podpowiadając użytkownikowi co powinien zrobić krok po kroku dodając każde zadanie.
 • Upraszczamy proces nadawania priorytetów wykorzystując wizualizacje – pomagamy podjąć decyzję.
 • Tworzymy jedno miejsce, w którym użytkownik może zbierać wszystkie informacje dotyczące każdego zadania.

Sposoby, w jakie nasz pomysł rozwiązuje postrzegane problemy – w jaki sposób poszczególne elementy naszego pomysłu pomagają rozwiązywać problemy użytkownika?

 • Pomagamy w macierzowym określaniu priorytetów umożliwiając zaangażowanie przełożonych w nadawanie priorytetów
 • Przypomnienia wyskakujące z aplikacji przypominają użytkownikowi, że poza „pożarem” powinien pomyśleć przez chwilę nad tym, co zrobić z innymi, zaplanowanymi zadaniami.
 • Generujemy podpowiedzi czasu trwania zadań w oparciu o historię z realizacji podobnych zadań w przeszłości.

Mając te dwa punkty widzenia na Twój pomysł – użytkownika i dostawcy – masz więcej informacji, by rzetelnie odpowiedzieć na pytanie: czy ten pomysł ma szansę się sprawdzić w rzeczywistości? Patrząc na uzupełnioną Kartę Wartości Pomysłu zastanów się, w jakim stopniu (np.: na skali od 1 do 10) Twoja perspektywa (jako dostawcy czy organizacji) odpowiada na oczekiwania użytkownika. Przy projektach o dużym ryzyku biznesowym (np.: wdrożenie nowego produktu) takie wyniki zderzamy z kilkoma (10 – 12 osób) rzeczywistymi użytkownikami, którzy zweryfikują w jakim stopniu nasze myślenie o ich potrzebach jest trafne. Przy mniej ryzykownych pomysłach zdajemy się na naszą intuicję i optymalizujemy czasowo cały proces na dwa sposoby:

 • Konsultując się tylko z 2-3 rzeczywistymi użytkownikami by sprawdzić, czy nie ma jakiegoś totalnego rozjazdu pomiędzy naszymi wyobrażeniami a rzeczywistością.
 • Odpuszczamy weryfikację naszego punktu widzenia z rzeczywistymi użytkownikami zakładając, że mamy wystarczający poziom empatii i skupienia, by wczuć się w ich punkt widzenia.

Oczywiście dla wielu rozwiązań (szczególnie tych bardziej skomplikowanych) nie rozwiąże Ci to dylematów i wątpliwości w 100%, ale pchnie dyskusję do przodu i da inspirację w jakich obszarach szukać usprawnień, zanim jeszcze faktycznie zaczniesz wdrażać pomysł. Na podstawie takich informacji można prowadzić w zespole rzeczową dyskusję na temat potencjału Twojego pomysłu.

Jeśli po uzupełnieniu Kanwy Wartości Pomysłu nie masz pewności, że pomysł faktycznie dostarczy oczekiwane korzyści warto pomyśleć o kolejnym etapie weryfikacji – prototypowaniu koncepcji. Jest to przeniesienie treści opracowanej w Kanwie Wartości Pomysłu do realiów i zderzenie wizualizacji Twojego pomysłu z rzeczywistym użytkownikiem. O tym jak stworzyć prototyp, przygotować i przeprowadzić proces jego testowania dowiesz się w kolejnym artykule#!