Komunikacja

w sytuacji konfliktowej

Jak zapobiegać, jak się przygotować do rozmowy i finalnie jak rozwiązywać konflikty w pracy? Odpowiedzi na te pytania dostaniesz podczas tego szkolenia. Szkolenie realizowane online i/lub stacjonarnie.

Konflikt prędzej czy później się przytrafi, warto więc znać sposoby szybkiego poradzenia sobie z sytuacją. Sztuką jest takie zamknięcie tematu, żeby zacząć nowy rozdział z czystą kartą - bez ciążących nad nami pretensji i niedomówień. Dodatkowe wyzwanie stanowi biznesowy kontekst, który zwykle nie sprzyja rozmowom o relacjach i emocjach. To szkolenie pozwala zrozumieć, jak dochodzi do konfliktu, poznać jego typy oraz przećwiczyć narzędzia pomocne zarówno w roli moderatora jak i gdy jesteśmy jedną ze stron.


Jak wygląda szkolenie?

Ćwiczenia i symulacje różnych strategii i scenariuszy – sprawdzisz jakich efektów możesz spodziewać się, gdy zareagujesz inaczej niż zwykle

Wasze studia przypadku – ćwiczymy na realnych przykładach i sytuacjach trudnych komunikacyjnie wraz z instancją mediatora

Temat konfliktów ujmujemy kompleksowo – zarówno z perspektywy prowadzenia rozmowy jak i innych działań (prewencyjnych / kończących konflikt).

Ćwiczymy w małych grupach (3 osoby) z wykorzystaniem techniki prowadzenia dialogu


Co dzieje się na szkoleniu - program:

Dzień 1


Zaczynamy od przyjrzenia się mechanizmowi powstawania nieporozumień, które, gdy się nawarstwią, mogą długofalowo pogarszać relację i szykować grunt pod konflikt. Analizujemy strategiczne podejście do konfliktu – rozważenie różnych metod i możliwości działania (nie tylko w rozmowie).


Dzień 2


Drugi dzień poświęcony jest tematowi rozwiązywania konfliktów i prowadzenia dialogu: nauczycie się rozpoznawać typy konfliktu i dobierać na tej podstawie sposoby dochodzenia do jego rozwiązania. Ćwiczymy narzędzia komunikacji, które pozwalają uniknąć pułapki nieporozumień.

 1. MODUŁ 1: Mechanizmy i źródła konfliktów >

  Mechanizm powstawania nieporozumień w modelu von Thuna

  Pozorne korzyści z komunikatów nie wprost, czyli dlaczego nieświadomie strzelamy sobie w stopę?

  Prewencja konfliktu – czyszczenie przestrzeni komunikacyjnej

 2. MODUŁ 2:Analiza źródła konfliktu? >

  Zastanów się zanim coś powiesz -> Koło Konfliktu Moora jako narzędzie wspierające w analizie sytuacji i wyborze skutecznej reakcji

  Ćwiczenia w oparciu o studia przypadków: analiza sytuacji i wybór właściwych strategii działania

  Rozwiązania systemowe oraz kontekst emocjonalny w procesie rozwiązywania konfliktów

 3. MODUŁ 3: Postawy manipulacyjne w sytuacji konfliktowej >

  Typy osobowości i ich ciemna strona mocy – model postaw manipulacyjnych opisujący zachowania w konflikcie

  Obrona, atak czy negocjacje? Jak skłonić drugą stronę do „dogadania się” w sytuacji konfliktowej?

  Ćwiczenia: radzenie sobie z różnymi podstawami manipulacyjnymi w sytuacji konfliktowej

 4. MODUŁ 4: „Dylemat więźnia” – jak zachęcać do współpracy kogoś, kto współpracować nie chce? >

  Gra oparta na dylemacie więźnia. Style reakcji na konflikt

  Refleksja z doświadczenia: kluczowe zachowania i komunikaty budujące gotowość na negocjacje (rozwiązanie konfliktu)

  Tips & tricks: przygotowanie listy szybkich reakcji (ściągi) do wykorzystania w trudnych sytuacjach

 5. MODUŁ 5: Mapa konfliktu i interwencje innych osób >

  Ćwiczenie rozpoznawania typów konfliktu z użyciem studiów przypadku. Kiedy można, a kiedy trzeba poszukać mediatora?

  Interwencje odpowiednie dla danego typu konfliktu – mapa krok po kroku jakie strategie stosować i jak działać w konflikcie

  Dopasowanie mapy konfliktu do kultury organizacji / zespołu -> jak chcemy rozwiązywać konflikty w naszym zespole?

 6. MODUŁ 6: Trening czyni mistrza >

  Ćwiczenie rozpoznawania typów konfliktu z użyciem studiów przypadku

  Ćwiczenie prowadzenia procesu rozwiązywania konfliktów – studia przypadków uczestników

  Podsumowanie szkolenia i indywidualny plan działania


Efekty szkolenia

 • Zrozumiesz nieświadome mechanizmy leżące u podstaw powstawania konfliktów oraz ich eskalacji
 • Poznasz i zastosujesz w praktyce narzędzia prewencji konfliktu – chroniących przed powstawaniem nieporozumień
 • Nauczysz się rozpoznawać źródła konfliktów i dowiesz się jak adekwatnie na nie reagować
 • Poznasz blaski i cienie swojej nawykowej reakcji na konflikt oraz jej efektywność w różnych kontekstach
 • Będziesz w stanie przeprowadzić rozmowę, której celem będzie budowanie porozumienia pomiędzy stronami w konflikcie
 • Dowiesz się jak radzić sobie z postawami manipulacyjnymi w sytuacji konfliktowej

SZKOLENIA OTWARTE


SZKOLENIA DEDYKOWANE

Termin i miejsce

Szkolenie odbywa się zgodnie z naszym harmonogramem szkoleń otwartych w naszej Przestrzeni Pomysłów w Warszawie

Program

Program jest ustalony przez trenera prowadzącego i podlega niewielkiej modyfikacji w oparciu o potrzeby uczestników

Dla kogo?

Szkolenia otwarte to najlepsza efektywność jakości do ceny gdy szukasz czegoś tylko dla siebie lub grupy do 3 uczestników


Opisz swoje oczekiwania, przygotujemy dopasowany do indywidualnych potrzeb program i zarekomendujemy trenera do Twojego projektu.


Poczytaj na naszym blogu o dotychczasowych realizacjach:


Formularz kontaktowy

Masz pytania lub sugestie?
Napisz do nas


Opisz swoje oczekiwania, zarekomendujemy odpowiedniego trenera do Twojego projektu