HACKATON: JAK WYBRAĆ DOBRY TEMAT NA WARSZTATY?

Czas czytania: 3min.

Seria artykułów powstała w oparciu o maraton projektowania innowacji (Foodhaton) zorganizowany przez nas dla EIT Food w październiku 2019 roku, przy współpracy z ekspertami branżowymi z Cedrob, Mowi, Łowicz oraz Lubella.

Wyzwanie, z którym będą mierzyć się uczestnicy podczas hackatonu, musi być ważne z perspektywy organizacji – by opłacało nam się sponsorowanie tej wyprawy poszukiwawczej. Powinno bezpośrednio dotyczyć naszej strategii, bo wtedy będzie nam zdecydowanie łatwiej znaleźć fundusze. Może być też związane z poradzeniem sobie z kluczowym dla nas problemem lub wykorzystaniem technologii, w której widzimy ogromny potencjał, dla naszego biznesu. W tej części znajdziesz informacje o tym kto, kiedy i jak powinien definiować wyzwanie/temat na hackaton.

Kto i kiedy powinien definiować wyzwanie projektowe?Z racji wykorzystywanej metodologii (np.: Design thinking) pozwalamy uczestnikom, podczas hackatonu, definiować szczegóły wyzwania projektowego, nad którym będziemy pracować w ciągu tych kilku dni. To oni będą mieli większą wiedzę o użytkownikach, po przejściu etapu empatyzacji. Zanim jednak rozpoczniemy maraton, potrzebujemy mieć jakiś punkt wyjścia. Jakiś kierunek, w którym będziemy podążać, by zrealizować postawione cele i oczekiwania. Kierunek ten powinien nam określić sponsor całego wydarzenia, jako że to on/ona decyduje o budżecie całego wydarzenia ☺. Jednak niemniej ważnym decydentem w tym temacie, powinni być nasi eksperci!

Moment określania kierunku (tematu), w którym pójdzie nasze wydarzenie, będzie też bardzo ważny dla naszych ekspertów. Jeśli będzie to kierunek zgodny z ich potrzebami i oczekiwaniami, chętniej wezmą w nim udział. Zaangażowanie ich już na tym etapie pozwoli nam na pokazanie im, że faktycznie planujemy scenariusz hackatonu tak, by była w nim też przestrzeń dla nich.

Sponsor hackatonu definiuje kierunek strategiczny, określa cele wydarzenia lub wskazuje grupy użytkowników (klientów / odbiorców rozwiązania), dla których będziemy projektować. W kolejnym kroku eksperci wskazują, jakimi zagadnieniami powinniśmy się zająć w ramach wskazanego kierunku strategicznego, czym zająć się by zrealizować założone cele lub jakie obszary tematyczne poruszyć dla wskazanych grup użytkowników (nowe produkty, nowe technologie, opakowania, usprawnienia, itp.). Finalnie, po przejściu przez etap empatyzacji z uczestnikami, oni definiują szczegółowe wyzwanie projektowe, nad którym będą pracować w kolejnych dniach.

Dla przykładu: 

  • Sponsor definiuje kierunek strategiczny: szukajcie pomysłów, które pozwolą nam budować zaufanie wśród naszych konsumentów
  • Eksperci w ramach kierunku strategicznego wskazują: by budować zaufanie konsumentów pracujmy w obszarze nowych opakowań (eko) produktów spożywczych oraz nowych technologii wytwarzania żywności, które będą wykorzystywały naturalne mechanizmy ochrony (zamiast antybiotyków) oraz konserwacji (zamiast sztucznych konserwantów).
  • Uczestnicy warsztatów, po przeprowadzeniu empatyzacji stawiają wyzwanie: w jaki sposób możemy pomóc zabieganym pracownikom mieszkającym w dużych miastach, w kupowaniu pełnowartościowych posiłków, które są przygotowywane w sposób możliwie neutralny dla środowiska

By osiągnąć cele maratonu projektowania innowacji chcesz, by każda ze stron była zaangażowana w proces dodefiniowania wyzwania projektowego, nad rozwiązaniem którego uczestnicy będą pracować w trakcie hackatonu. W ten sposób zapewnisz sobie zaangażowanie kluczowych interesariuszy – sponsora, ekspertów oraz uczestników maratonu projektowania.