Strona główna >> Narzędzia i metody >> Gry VR – co to jest?

Gry VR – co to jest?

Wirtualna rzeczywistość to trójwymiarowa przestrzeń wygenerowana komputerowo, do której przenosimy się, zakładając okulary VR. Za pomocą kontrolera możemy manipulować obiektami, które się w niej znajdują. Technologia VR angażuje w aktywność wszystkie zmysły, kreując realistyczne wrażenia.

Jak wykorzystujemy wirtualną rzeczywistość na szkoleniu?

 • Uczestnicy działają w zespołach. Ich zadaniem jest rozbrojenie tykającej bomby.
 • Jeden z uczestników zostaje Saperem i przenosi się do wirtualnej rzeczywistości. Dzięki okularom VR widzi bombę i może nią manipulować – przecinać kable etc.
 • Pozostali uczestnicy są ekspertami. Mają dostęp do instrukcji rozbrajania bomby, ale jej nie widzą. Muszą polegać na informacjach otrzymywanych od Sapera.
 • Kolejne bomby są coraz bardziej skomplikowane i wymagają coraz sprawniejszej współpracy i komunikacji.
 • Przed przejściem na trudniejszy poziom podsumowujemy doświadczenia z gry – plusy i minusy działań podjętych przez zespoły. Wnioski testujemy na bieżąco w praktyce.

Co daje wykorzystanie gier VR na szkoleniu?

 • Pełne zaangażowanie uczestników
 • Wyraźne poczucie różnicy między prawidłową a błędną komunikacją – efekty widać natychmiast – pobudza motywację do zmiany
 • Możliwość przećwiczenia wymagającej sytuacji kilka razy – aż do osiągnięcia dobrego poziomu zdobywanej umiejętności
 • Sterowanie poziomem trudności, łatwe mierzenie wyników
 • Doświadczenie gry VR wykorzystujemy w dalszej części szkolenia, ćwicząc techniki efektywnej komunikacji już w kontekście codziennej pracy (rozmów w zespole projektowym, delegowania zadań, informacji zwrotnej etc.)

Gdzie wykorzystujemy gry VR?

 • W szkoleniach z komunikacji > gdy chcemy pokazać, jak jakość komunikacji przekłada się na efekty pracy zespołu lub aby ćwiczyć skuteczne przekazywanie informacji pod presją czasu
 • W szkoleniach z pracy zespołowej > gdy chcemy pokazać zespołowi, w jaki sposób organizuje sobie pracę i jak dzieli się zadaniami, żeby na tej podstawie określić mocne strony i obszary do zmiany