Gracze, do dzieła!

Symulacja biznesowa “Koło innowacji”

Symulacja biznesowa to zaawansowana gra planszowa oddająca realia zarządzania zakładem produkcyjnym na zmieniającym się rynku

Uczestnicy wcielają się w rolę dyrektorów najważniejszych działów firmy. Ich zadaniem jest zwiększenie zysków i innowacyjności zarządzanego przez siebie przedsiębiorstwa...


Jak wygląda szkolenie?

Dyskusje w zespołach - przedstawiciele poszczególnych działów w organizacji wspólnie ustalają strategię

Szkolenie ma formę angażującej gry

Bazujemy na doświadczeniu i odnosimy je do realiów codziennej pracy

Reagowanie na zmianę - symulacja imituje wydarzenia losowe i zmiany rynku


Program

Pewnego poniedziałkowego poranka okazuje się, że zarząd spółki niespodziewanie wyjechał na Karaiby, zostawiając przedsiębiorstwo w rękach managementu… Uczestnicy mierzą się z nową sytuacją w 4 osobowych zespołach. Wspólnie podejmują decyzje o inwestycjach i zmianach. Co turę mają okazję porównać wyniki swojego przedsiębiorstwa do stanu giełdy i do wyników osiągniętych przez pozostałe zespoły.

 1. Zasady >

  Wprowadzenie zasad gry

 2. Rozgrywka >

  Rozegranie 4-5 rund symulacji, podejmowanie decyzji biznesowych związanych z wdrażaniem zmian, usprawnień i innowacji

 3. Symulacja >

  Symulacja uwzględnia zmieniające się warunki rynku

 4. Koniec rundy >

  Pod koniec każdej rundy zespoły otrzymują informację zwrotną dotyczącą wyników biznesowych prowadzonego przez nich przedsiębiorstwa

 5. Zakończenie >

  Po zakończeniu ostatniej rundy uczestnicy podsumowują swoje wyniki oraz dostają informację zwrotną dotyczącą podjętych decyzji i przyjętej strategii


Efekty

 • Dostrzeżenie perspektywy „big picture” – jak wygląda podejmowanie decyzji z punktu widzenia zarządu organizacji?
 • Świadomość wagi współpracy i myślenia zespołowego również w dużej skali (pomiędzy działami)
 • Szukanie wspólnych rozwiązań, praca ponad podziałami działowymi i obszarowymi – wychodzenie z myślenia silosowego

Wiecej o metodach i narzedziach wykorzystywanych podczas szkolenia dowiesz sie tutaj: