EIT FOOD INNOVATION CHALLENGE LABS – WYWIADY Z MENTORAMI PRZYGOTOWUJĄCE DO HACKATONU

Czas czytania: 2min.

Innovation Challenge Labs to hackaton (warsztaty innowacji otwartej), które prowadzimy wykorzystując metody Design Thinking, Service Design oraz Lean Start-up w branży spożywczej. Każda ze wspomnianych metod bardzo silnie, jako czynnik sukcesu dla innowacji, wskazuje pożądne wsłuchanie się w użytkownika – kogoś, kto ma korzystać z pomysłu, który będziemy tworzyli.

Poza samymi konsumentami, jako kluczowych użytkowników w naszym projekcie dla branży spożywczej, widzimy właśnie naszych mentorów. Jako eksperci z obszarów tworzenia nowych produktów, R&D czy brand managerów, to nasi eksperci świetnie potrafią podpowiedzieć, w którą stronę powinniśmy skierować naszą uwagę (i uwagę uczestników wydarzenia), by opracować pomysły nowe i wartościowe dla branży spożywczej. Dlatego planujemy i realizujemy badania jakościowe (wywiady pogłębione), podczas których zbieramy od ekspertów kluczowe informacje wskazujące na potrzeby i oczekiwania ranku w obecnych realiach branży spożywczej.

Jak wygląda przygotowanie i realizacja Innovation Challenge Lab:

Prowadzimy badania jakościowe (wywiady z ekspertami) —> przygotowujemy raport (trendy, potrzeby i oczekiwania branży) —> wyniki z raportu prezentujemy rozpoczynając Innovation Challenge Lab jesienią 2020 —> raport wraz z wynikami wydarzenia publikujemy w ramach podsumowania projektu

Czego dotyczą badania jakościowe (wywiady)?

Nasze wywiady skupiają się głównie wokół tego, co jest solą innowacji w każdej branży: wyzwania, trendy, oczekiwania, potrzeby konsumentów. Pytamy naszych ekspertów o to jak widzą dzisiaj każdy ze wspomnianych obszarów. Prowadzone są w formie luźnej dyskusji, która trwa zwykle ok. 50 min. Przykładowe pytania zadawane przez osobę prowadzącą wywiad:

  • W jakich obszarach w branży spożywczej innowacje powstają sprawnie/ łatwo?
  • Jakie obszary są wyzwaniem dla branży w kontekście tworzenia innowacji, nowych rozwiązań, produktów czy usług?
  • Trendy w branży spożywczej – co będzie bliskie konsumentom w perspektywie 2-3 lat: Alternative proteins, Sustainable agriculture, Targeted nutrition, Digital traceability, Circular food systems
  • Jakie kierunki, obszary, technologie powinniśmy eksplorować, by mieć większe szanse na pomysły bliskie sercu konsumentów?

 

Jaki będzie efekt?

Na podstawie wyników wywiadów przeprowadzonych z ekspertami zdefiniujemy wyzwania projektowe, które będą przedmiotem wytężonej pracy uczestników wydarzenia – Innovation Challenge Lab. Będzie to punkt wyjścia do procesu projektowania innowacji, który przeprowadzimy podczas trwania wydarzenia jesienią 2020

Jak się przygotować do wywiadu?

Zarezerwować sobie godzinę czasu i zabrać ciut dobrego humoru. Całość realizowana jest w formie luźnej rozmowy, dyskusji na tematy związane z branżą a finalna wersja podlega modyfikacjom i autoryzacji przez eksperta.