DESIGN THINKING, CZYLI MYŚLENIE PROJEKTOWE: DEFINICJA, HISTORIA, PRAKTYKA, KORZYŚCI, WYZWANIE

Czas czytania: 12min.

Przedstawię Ci definicję wraz z głównymi założeniami design thinking. Cofniemy się do historii design thinking. Pokażę Ci jak wykorzystywać design thinking w praktyce z podkreśleniem korzyści oraz wyzwań związanych z podstawowym podejściem do design thinking.

Design Thinking

 

DEFINICJA DESIGN THINKING

Jest wiele różnych definicji design thinking. Kluczowe słowa w definicjach to: iteracyjny proces, użytkownik, kreatywność, ideologia, rozwiązywanie problemów, projektowanie i usprawnianie; produktów, doświadczeń, usług.

Design thinking, czyli myślenie projektowe, to metoda skupiona na wykorzystaniu iteracyjnego, kreatywnego procesu, skoncentrowanego na rozwiązaniu problemu lub projektowaniu czy usprawnianiu: produktów, procesów, doświadczeń; w sposób wysoce zorientowany na użytkowniku.

definicja design thinking

W praktyce oznacza to, że użytkownik jest źródłem inspiracji do pomysłów oraz to użytkownik weryfikuje trafność naszych pomysłów.

Więc jeżeli:

 • Masz problem, do którego nie masz rozwiązania i szukasz inspiracji?
 • Projektujesz produkty procesy, doświadczenia i/lub usługi?
 • Usprawniasz produkty, procesy, doświadczenia i/lub usługi?

To zachęcam Cię do poznania i wykorzystania metody design thinking.

A pisząc dokładniej, artykuł skierowany jest do osób, które:

 • Nie wiedzą co to design thinking (zapewne ciężko o tym haśle nie słyszeć, ale o co tak naprawdę chodzi w design thinking 😉 ).
 • Doświadczyły procesu design thinking i szukają dodatkowych informacji o tym „z czym to się je”
 • Same chciałby realizować projekty z wykorzystaniem design thinking i szukają dodatkowych informacji
 • Finalnie dla tych, którzy wiedzą co to design thinking, potrafią moderować sesję lub projekty z wykorzystaniem podejścia user centered design.

Sprawdź jak wygląda nasze, Generatora Pomysłów, doprecyzowanie poszczególnych elementów i kroków w procesie. 🙂

ZAŁOŻENIA DESIGN THINKING

 • Skoncentrowanie na człowieku, czyli użytkowniku końcowym: sprawdzenie jego uświadomionych i nieuświadomionych potrzeb, problemów, oczekiwań oraz predyspozycji. Na tej podstawie tworzone jest „coś”, co będzie chciał użytkownik i jest to rozwiązaniem naszego wyzwania, problemu.
 • Korzystanie z różnorodności zespołu: stanowiska, wieku, doświadczenia. Stanowi to o sile i skuteczności działania zespołów. A jak wiemy, w biznesie bardzo istotne są efekty oraz ich skuteczność w zakresie działań kreatywnych i innowacyjnych.
 • Sprawdzenie, eksperymentowanie i ulepszanie rozwiązania. Korzystając z metody, design thinking, bądź gotowy/a na częste rozmowy, zmiany oraz tworzenie wersji początkowych. To będzie naturalne, że pierwszy pomysł, jaki wpadnie Ci do głowy, ulegnie modyfikacji.
 • Tworzenie rozwiązania przydatnego dla użytkownika, ale technicznie wykonalnego i opłacalnego. Design thinking to proces, w którym wykorzystuje się zarówno myślenie kreatywne oraz myślenie analityczne.
 • Przyjęcie prostych zmian w sposobie myślenia (skoncentrowanie na rozwiązaniu, a nie problemie) oraz realizacji obecnego wyzwania, problemu z nowego kierunku. Tym kierunkiem, jest właśnie użytkownik w kontekście Twojego wyzwania, problemu.

HISTORIA DESIGN THINKING

Rozwiązania z design thinking, czyli myślenia projektowego wykorzystywane są już od lat 50 – głównie w przemyśle: wzornictwo. Jedną z pierwszych książek, w których pojawiła się metoda design thinking, jest „Experiences in Visual Thinking” Herberta Simona oraz Roberta McKima, którzy podkreślali, jak wizualne dowody są ważne w kreatywnym myśleniu – jak się domyślasz, są bardzo ważne. Nawiązuje do tego jeden z etapów procesu, jakim jest tworzenie prototypów. Z czasem design thinking zaczęło pojawiać się w praktykach innych branży: architektonicznej, dziennikarskiej. W każdym przypadku podejście to charakteryzowało myślenie: czego chce nasz użytkownik? Co jest dla niego ważne?

Jedną z pierwszych książek, w których użyto hasła design thinking, jest „Design Thinking” Petera Rowe. W programach nauczania design thinking pojawiło się jako pierwsze, dzięki profesorowi Uniwersytetu Stanford: Rolf Faste. Osobą, która jako pierwsza odważyła się wykorzystać sposoby, wykorzystywane w przemyśle (wspomniane wcześniej wzornictwo) w biznesu, czyli prowadzenie projektów jest David Kelley. Być może ktoś już korzystał z design thinking wcześniej, natomiast pierwszą zarejestrowaną działalnością w tej tematyce było IDEO. Podsumowując, historia design thinking narodziła się w przemyśle, a następnie została utrwalona i rozwinięta w biznesie produktowym i usługowym.

PROCES DESIGN THINKING

W design thinking wspaniałe jest to, że osoby, które nie są wyszkolone, jako projektanci mogą w szybki sposób wykorzystywać skuteczne narzędzia design thinking do rozwiązywaniu problemów i wyzwań z przeróżnych branż. Wystarczy zrozumieć proces, cel każdego z etapów i testować go w codziennych wyzwaniach, problemach.

Proces design thinking jest procesem iteracyjnym. Oznacza to, że jest elastyczny, płynny, zapętlony. Z każdą nową informacją z etapu procesu, warto przemyśleć i przedefiniować to, co wydarzyło się wcześniej. Mimo tego, że proces design thinking wizualnie jest przedstawiany w linii prostej, to w procesie design thinking nie poruszasz się w tradycyjnej lini prostej. Oznacza to, że możesz się cofać do poprzednich etapów i je powtarzać.

Wszystkie przedstawione etapy są świetnym rozwiązaniem do połączenia energii/wigoru z pewnymi ramami – rygorem.  Podczas pracy z wykorzystaniem design thinking wykorzystujemy myślenie kreatywne i myślenie analityczne. Proces design thinking to pomoc w odnalezieniu się w chaosie. Otrzymujesz wskazówkę, jak krok po kroku od zagadnienia przejść do realizacji.

Jeśli chcesz doświadczyć tego procesu, to zapraszam Cię na nasz kurs design thinking online.

ETAPY PROCESU DESIGN THINKING

ETAP 1 – EMPATYZACJA, czyli zbadaj potrzeby użytkowników.

Główny cel: „wejście w buty użytkownika”, poznanie jego problemów, potrzeb i zadań.

Rezultat: stworzony profil użytkownika, dla którego zostanie opracowane rozwiązanie.

ETAP 2 – DEFINIOWANIE WYZWANIA, czyli określ kierunek działania. 

Główny cel: wyznaczenie kierunku dalszej pracy twórczej: co będziemy rozwiązywać?

Rezultat: jasno zdefiniowane pytanie otwarte: co i dla kogo rozwiązać?

ETAP 3 – GENEROWANIE POMYSŁÓW, czyli przeprowadź sesję kreatywną.

Główny cel: zapisanie dużej liczby różnorodnych i oryginalnych pomysłów.

Rezultat: zapisane co najmniej 30 różnych pomysłów i inspiracji na to, jak rozwiązać wyzwanie projektowe zdefiniowane w poprzednim kroku.

ETAP 4* – TWORZENIE PROTOTYPU, czyli przedstaw wizualnie swój pomysł.

Główny cel: poznanie opinii użytkownika, ekspertów na temat stworzonego produktu, tj. mocnych stron, zagrożeń pomysłu oraz dodatkowych pomysłów, inspiracji.

Rezultat: wybrany jeden pomysł, który będzie dalej rozwijany i do niego powstanie prototyp.

ETAP 5* – TESTOWANIE PROTOTYPU, czyli sprawdź wypracowane rozwiązanie.

Główny cel: zebranie wszelkich informacji zwrotnych związanych z rozwiązaniem i sprawdzenie, jak użytkownik zareaguje na dane rozwiązanie.

Rezultat: wiem, co chce zaprezentować podczas prezentacji inwestorskich (ostateczna iteracja pomysłu) oraz posiadam informacje na poparcie swojej koncepcji (insight od klienta).

*Numeracja etapów według Generator Pomysłów powinna być zmieniona na ETAP 7 i ETAP 8. W dalszej części artykułu wyjaśnienie co według Generatora Pomysłów powinno wydarzyć się na czwartym etapie procesu i kolejnych.

PRAKTYKA DESIGN THINKING NA CO DZIEŃ

Design thinking można wykorzystywać na co dzień poprzez:

 • Obserwowanie ludzi wokół siebie. Rozmawianie z nimi i zauważanie, a co najważniejsze słuchanie ich potrzeb, problemów.
 • Przedstawianie wizualnie swoich pomysłów w formie np. rysunków, makiet, scenek.
 • Myślenie pytaniami, czyli przekształcanie problemów, wyzwań w pytania.
 • Korzystanie z ogólnie dostępnych badań w celu generowania spostrzeżeń na temat potrzeb ludzi.

 

WYKORZYSTANIE DESIGN THINKING

Wiedzę o design thinking możesz wykorzystać, jako pewną metodykę przy realizacji w początkowym etapie realizacji pomysłu. Pozwoli Ci to na dokładne sprawdzenie, czy rozwiązanie jest trafne dla Twojej grupy użytkowników. Co ważne nikt Ci nie każde wykorzystywać poznanej wiedzy jeden do jednego. Poznanie tego procesu przyda Ci się jako idea do prowadzenia innych projektów. Co mam na myśli: warto sprawdzić, dla kogo rozwiązanie jest tworzone i czy wiemy, jak wygląda ich rzeczywistość.

Design thinking jest gotowym przepisem do rozwiązywania problemów, projektowania czy usprawniania produktów, procesów, doświadczeń, usług.

KORZYŚCI Z WYKORZYSTYWANIA DESIGN THINKING

 • Oszczędność czasu, kosztów przy rozwiązywaniu problemu, projektowaniu czy uprawnianiu produktów, procesów, doświadczeń, usług – szczególnie przy połączeniu z Agile i Lean.
 • Zwiększenie zaangażowania użytkowników końcowych w działania, produkty firmy.
 • Rozwój kreatywności i innowacyjności.
 • Zwiększenie świadomości własnej, pracowników w obszarze potrzeb użytkowników końcowych.
 • Wyjście ze schematów, szablonowego myślenia.

WYZWANIE W TRADYCYJNYM PROCESIE DESIGN THINKING

Głównym wyzwaniem w tradycyjnym pięciostopniowym procesie design thinking jest brak oceny. Czyli brak rzeczywistego podzielenia się dowodami oraz rezultatem, które zostało wypracowane – pozwolenie na skomentowanie. Dlatego na podstawie tej informacji oraz doświadczeń z wykorzystywania design thinking w Generatorze Pomysłów rozbudowujemy etap generowania pomysłów o dodatkowe trzy etapy. Dodatkowo dbając o kierunek działań biznesowych (efektywność i skuteczność), po etapie testowania prototypu rekomendujemy dodatkowy etap.

PROCES PROJEKTOWANIA INNOWACJI GENERATORA POMYSŁÓW (SYNTEZA MODELU DESIGN THINKING)

ETAP 1 – EMPATYZACJA, czyli zbadaj potrzeby użytkowników.

ETAP 2 – DEFINIOWANIE WYZWANIA, czyli określ kierunek działania. 

ETAP 3 – GENEROWANIE POMYSŁÓW, czyli przeprowadź sesję kreatywną.

ETAP 4 – SELEKCJA POMYSŁÓW, czyli zrób porządek.

Główny cel: pogrupowanie pomysłów i wybranie dwóch – trzech pomysłów do dalszego rozwoju.

Rezultat: wybrane dwa – trzy pomysły, które chcę rozwinąć w sposób bardziej szczegółowy.

ETAP 5 –  ROZWÓJ POMYSŁÓW, czyli przekształć pomysł w rozwiązanie.

Główny cel: dokładniejsze opisanie, co chcę zrobić, aby rozwiązać problem użytkownika, wykorzystując pomysły wybrane w poprzednim kroku.

Rezultat: Dwa-trzy pomysły rozwinięte o szczegóły: kto, kiedy, co, jak, z jaką technologią, wymagani partnerzy, opis procesu, jeśli jest potrzebny.

ETAP 6 –  OCENA, czyli zbierz zdanie o rozwiązaniu.

Główny cel: poznanie opinii użytkownika i eksperta na temat stworzonego produktu, tj. mocnych stron, zagrożeń pomysłu oraz dodatkowych pomysłów, inspiracji.

Rezultat: wybrany jeden pomysł, który chcę dalej rozwijać i tworzyć prototyp.

ETAP 7* – TWORZENIE PROTOTYPU, czyli przedstaw wizualnie swój pomysł.

Główny cel: poznanie opinii użytkownika, ekspertów na temat stworzonego produktu, tj. mocnych stron, zagrożeń pomysłu oraz dodatkowych pomysłów, inspiracji.

Rezultat: wybrany jeden pomysł, który będzie dalej rozwijany i do niego powstanie prototyp.

ETAP 8* – TESTOWANIE PROTOTYPU, czyli sprawdź wypracowane rozwiązanie.

ETAP 9 – PREZENTACJA INWESTORSKA, czyli przygotuj rozwiązanie biznesowo.

Główny cel: prezentacja przygotowanych rozwiązań i decyzja osób decyzyjnych.

Rezultat: otrzymujesz decyzję o wdrożeniu rozwiązania (osoby do wsparcia w realizacji rozwiązania oraz budżet)

*Etapy, które w tradycyjnym procesie są ETAPEM 4 i ETAPEM 5.

Coś z powyższego Cię przekonało? Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat narzędzi czy naszych działań w obszarze design thinking zapisz się na nasz newsletter i dołącz do naszej społeczności na Facebooku lub LinkedIn!

Autor: Paulina Zawadka

Źródła:

https://designthinking.ideo.com/

https://99u.adobe.com/videos/55967/natasha-jen-design-thinking-is-bullshi