Strona główna >> Realizacje >> Budowanie zaangażowania w zespole Product Managerów, dla firmy z branży przetwórstwa spożywczego.

Budowanie zaangażowania w zespole Product Managerów, dla firmy z branży przetwórstwa spożywczego.

Cel:

  • Podstawowym celem projektu było budowanie zaufania pomiędzy członkami zespołu oraz rozwój umiejętności prowadzenia otwartej dyskusji i rozwiązywania konfliktów w zespole.
  • Podczas warsztatu trenerzy pracowali z uczestnikami także nad rozwojem kompetencji w zakresie efektywnej komunikacji z wykorzystaniem informacji zwrotnej oraz nad wzmocnieniem motywacji do brania odpowiedzialności za efektywną pracę zespołową.

Przebieg:

  • W celu zwiększenia efektywności warsztat odbył się w gospodarstwie agroturystycznym w Borach Tucholskich, w środku lasu, w odległości kilkunastu kilometrów od zabudowań.
  • Warsztat był prowadzony z wykorzystaniem ćwiczeń, gier i zabaw pogłębiających świadomość uczestników w zakresie własnego JA w zespole oraz swojego wpływu na pozostałych członków zespołu.
  • Jednym z niestandardowych narzędzi użytych podczas zajęć był niski park linowy. Wykorzystanie tego narzędzia sprawiło, że grupa na parku odkryła, że kooperacja i słuchanie wszystkich członków zespołu są warunkiem koniecznym aby przejść trasę i zrealizować cel gry scenariuszowej.
  • Następnie podczas sesji informacji zwrotnej moderowanej przez trenera zespół analizował przyjęte przez siebie strategie, nazywał swoje mocne strony i obszary, które warto poprawić.

Efekt:

  • Efektem warsztatu było określenie kodeksu pracy zespołu, identyfikacja zachowań wspierających i ograniczających zaangażowanie w zespole oraz rozpoczęcie procesu rozwiązywania konfliktu w zespole (przeprowadzenie sesji feedbackowej oraz coaching zespołowy).