Strona główna >> Realizacje >> Budowanie klimatu dla kreatywności dla firmy AMBRA

Budowanie klimatu dla kreatywności dla firmy AMBRA

Cel:

  • Podstawowym celem projektu szkoleniowego było zbudowanie klimatu kreatywności wśród wszystkich pracowników firmy
  • Stworzenie sytemu zbierania i wdrażania pomysłów

Przebieg:

  • Trener podczas zajęć przeprowadził szereg gier wybijających z pewnych schematów myślowych
  • Jedną z metod wykorzystanych podczas projektu były ćwiczenia z teatru improwizacji. Metoda ta pomogła wśród uczestników zwiększyć elastyczność i szybkość myślenia – tworzenie skojarzeń, poszukiwanie cech wspólnych i synergii, myślenie systemowe.

Efekt:

  • W każdej grupie zostało wypracowanie od 3 do 6 pomysłów na konkretne usprawnienia lub nowe rozwiązania.
  • Pojawiają się konkretne pomysły, które wypracowali w ramach firmy.