Dlaczego nasz feedback nie dociera do odbiorcy?

Pływamy w oceanie feedback’u... Informacje zwrotne (ang. feedback) docierają do nas ze wszystkich stron. Przełożony komentuje postępy w naszym projekcie, nauczycielka informuje, że w tym mies...