Dotacje na (prawdziwe) innowacje. Na co będzie można uzyskać dotację w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020?

Strona główna >> Design Thinking >> Dotacje na (prawdziwe) innowacje. Na co będzie można uzyskać dotację w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020?

Kategorie

Kreatywność

Komunikacja w biznesie

Design Thinking

Budowanie zespołu


BĄDŹ NA BIEŻĄCO:Tagi

Ponad 13 miliardów euro w puli na prawdziwe innowacje. Na badania i rozwój służące zgłaszaniu patentów i prowadzące do komercjalizacji badań na rynku. Finansowanie samodzielnych projektów badawczo-rozwojowych, laboratoriów, centrów badawczych prowadzonych także przez małe i średnie firmy (!) – tak w skrócie minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska przedstawiła Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, w ramach którego będą przyznawane dotacje dla innowacyjnych przedsiębiorstw.

Spotkanie z min. Elżbietą Bieńkowską poświęcone nowej perspektywie finansowej UE na najbliższe kilka lat odbyło się 14 października w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej. Dyskusja skupiła się głównie na obszarze funduszy przeznaczonych dla przedsiębiorstw. Dobre wieści? W końcu będziemy mówili o innowacjach z prawdziwego zdarzenia – duża część pieniędzy będzie przeznaczona na wsparcie obszaru badań i rozwoju (B+R) mającego na celu komercjalizację wyników i zgłaszanie patentów. Zła wiadomość – to będą ostatnie tak duże fundusze dla Polski i polskich przedsiębiorców pochodzące z Unii Europejskiej. Warto zatem zakasać rękawy i poważnie przyjrzeć się możliwościom bo jest o co powalczyć – na dzień dzisiejszy w sumie ponad 13 miliardów Euro dotacji na innowacje. A ta kwota może jeszcze wzrosnąć.

Godny następca
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój będzie miał na celu rozwój innowacyjności polskiej gospodarki. Jest to kolejny krok w tym kierunku gdyż warto pamiętać, że jego poprzednik – PO Innowacyjna Gospodarka – miał na celu przede wszystkim wzrost konkurencyjności. Patrząc na plany Ministerstwa można mieć nadzieję, że przestaniemy w końcu mówić o innowacyjności i zaczniemy działać, by tworzyć nowe, oryginalne rozwiązania. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR) zapowiada się obiecująco i ma potencjał aby naprawdę zachęcić przedsiębiorców do rozwoju szeroko rozumianej innowacyjności. Takiej, która będzie następstwem badań i prac rozwojowych – zarówno przy współpracy nauki i biznesu jak powstałej we własnych centrach badawczych przedsiębiorstw.

Główne działania w ramach PO IR mają się skupiać wokół:

  • Dostosowania podaży usług badawczo-rozwojowych do potrzeb rynku
  • Pobudzania popytu przedsiębiorstw na innowacje oraz prace badawczo rozwojowe

W praktyce mają być wykorzystane instrumenty dotacyjne i zwrotne na projekty współpracy nauki z biznesem (uczelniami, parkami technologicznymi, centrami badawczymi) jak i na tworzenie własnych komórek, działów, centrów badawczych w przedsiębiorstwach. Środki z programu będą przeznaczone na realizację projektów przygotowanych przez jednostki naukowe, przedsiębiorstwa a także ich konsorcja. Co ciekawe, w ramach konsorcjów to przedsiębiorstwa będą liderami i jednocześnie będą mogły podjąć decyzję z jakim ośrodkiem badawczym chcą współpracować.

Na co można będzie pozyskać dotację?
Fundusze w ramach PO IR będą mogły być wykorzystane na finansowanie całego procesu innowacji – od przeprowadzenia badań, przez zaprojektowanie i zbudowanie prototypu po wdrożenie wyników badań na rynku i komercjalizację. Pierwsze kroki (badania + prototyp) będą finansowane z dotacji. Komercjalizacja i wdrożenie wyników badań na rynku będzie w większości wspierane przez instrumenty zwrotne. Dodatkowo dotacje będą przeznaczone na rozwój działalności firmy, zakup nowych urządzeń czy założenie przedsiębiorstwa – szczególnie w przypadku młodych przedsiębiorców i startupów. Zwiększy się także elastyczność dotychczas realizowanych programów – np. to przedsiębiorca będzie mógł zdecydować do jakiego kraju chce udać się na targi by promować swoją działalność (dotychczas dotacje na udział w targach można było uzyskać tylko dla konkretnych państw).

Warto zwrócić również uwagę na fakt, że samodzielne projekty badawczo – rozwojowe będą mogli prawdopodobnie prowadzić tylko mali i średni przedsiębiorcy. Duże organizacje będą mogły otrzymać dotację na prowadzenie badań tylko będąc w konsorcjum z instytucją naukową. W przeciwieństwie do sektora MŚP, duże firmy nie otrzymają też dotacji na inwestycje. Pojawią się projekty wspierające przedsiębiorstwa z otoczenia biznesu – wspierające w łączeniu nauki z biznesem. Ministerstwo planuje w tym zakresie wsparcie finansowe dla brokerów usług doradczych, szkoleniowych czy rozwojowych prowadzących do lub wspierających współpracę pomiędzy ośrodkami badawczymi a przedsiębiorcami.

W przypadku uczelni wyższych dużą zmianą będzie brak finansowania tak zwanych badań podstawowych. Główny strumień pieniędzy będzie płynął do badań bezpośrednio prowadzących do komercjalizacji wyników lub zgłoszenia patentów. Nie będzie pieniędzy na projekty inwestycyjne, które były bardzo popularne w latach 2007 – 2013. Teraz uczelnie mają pokazać w praktyce jak są w stanie wykorzystać własne, nowoczesne laboratoria.

Regiony przejmują część środków PARP.
Kolejną ciekawą decyzją Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (MRR) jest przesunięcie dużej części środków w programie Inteligentny Rozwój do regionów. PARP nadal będzie prowadził projekty ogólnopolskie, jednak w nowej perspektywie to urzędy marszałkowskie będą odpowiedzialne za projekty regionalne skierowane do przedsiębiorców. A kwota, którą będą dysponowały, jest nie mała – ponad 7 mld EUR to ponad połowa środków w całym programie IR. Jednocześnie każdy urząd będzie skupiał się na realizacji celów rozwojowych określonych dla własnego regionu. Oznacza to, że projekty realizujące te cele będą miały znacznie większe szanse na uzyskanie dotacji.

Kolejne kroki
Terminarz działań w chwili obecnej zatrzymuję się na grudniu 2013. To w tym miesiącu Rada Ministrów ma zaakceptować szczegóły programów operacyjnych i dodać ewentualnie swoje uwagi. Na szczęście MRR już w chwili obecnej konsultuje każdy program z osobna i liczy, że do końca tego roku całość uzyska akceptację. Dopiero wtedy powstaną odpowiednie dokumenty, nowe szablony wniosków i pojawi się harmonogram naboru wniosków na rok 2014.

Podsumowanie i wnioski
Najbliższe kilka lat to będzie dobry czas dla przedsiębiorców myślących o rozwoju innowacyjności swojej firmy a jednocześnie mających ograniczone środki na prowadzenie badań obarczonych wysokim ryzykiem. Niewiele firm jest obecnie w stanie pozwolić sobie na prowadzenie badań i przygotowanie prototypu nie mając pewności, że końcowy produkt będzie nadawał się do sprzedaży. A to właśnie prowadzenie takich badań będzie również finansowane w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Warto już teraz myśleć o tym, jakie projekty rozwojowe mogą być zrealizowane w naszej firmie. Doświadczenie z kończącej się obecnie perspektywy finansowej na lata 2007-2013 pokazuje, że na początku wdrażania każdego programu operacyjnego kryteria są łatwiejsze do spełnienia a beneficjent, nawet nie osiągnąwszy oczekiwanych efektów, nie musi zwracać dotacji.
Z każdym rokiem konkurencja do tych funduszy będzie jednak rosła – w końcu rozpoczyna się nowy wyścig zbrojeń na rynku. Wyścig na innowacje.

Komentarze

komentarze

Podobało Ci się?

Podziel się wpisem ze znajomymi!

Komentarze