Jak zadbać o efektywną realizację zadań?

Wielu menedżerów obecną sytuację postrzega jako ogromne zagrożenie dla codziennej produktywności pracowników, efektywności zespołu i finalnie jako zagrożenie dla realizacji celów. Siedzi ...

Dlaczego nasz feedback nie dociera do odbiorcy?

Pływamy w oceanie feedback’u... Informacje zwrotne (ang. feedback) docierają do nas ze wszystkich stron. Przełożony komentuje postępy w naszym projekcie, nauczycielka informuje, że w tym mies...

6 sposobów na rozwiązanie konfliktu


Kiedy zespół pracuje ze sobą dzień po dniu, konflikt często jest po prostu nieunikniony. Może powstać on między dwójką pracowników, kierownikami lub całym zespołem. Są jednak spos...