Jak zadbać o efektywną realizację zadań?

Wielu menedżerów obecną sytuację postrzega jako ogromne zagrożenie dla codziennej produktywności pracowników, efektywności zespołu i finalnie jako zagrożenie dla realizacji celów. Siedzi ...

Dlaczego nasz feedback nie dociera do odbiorcy?

Pływamy w oceanie feedback’u... Informacje zwrotne (ang. feedback) docierają do nas ze wszystkich stron. Przełożony komentuje postępy w naszym projekcie, nauczycielka informuje, że w tym mies...