Dlaczego nasz feedback nie dociera do odbiorcy?

Pływamy w oceanie feedback’u...   Informacje zwrotne (ang. feedback) docierają do nas ze wszystkich stron. Przełożony komentuje postępy w naszym projekcie, nauczycielka informuje, ż...

6 sposobów na rozwiązanie konfliktu


Kiedy zespół pracuje ze sobą dzień po dniu, konflikt często jest po prostu nieunikniony. Może powstać on między dwójką pracowników, kierownikami lub całym zespołem. Są jednak spos...

4 sposoby na zmotywowanie Twojego zespołu

Utrzymanie motywacji w zespole czasem bywa wyzwaniem, jednak jest to priorytetowe zadanie dla zapewnienia dobrej atmosfery w firmie. Bez Twojego zespołu nie poprowadzisz biznesu, więc istotne je...