BADANIE KULTURY INNOWACJI W ORGANIZACJI

Czas czytania: 3min.

Celem badania, które będzie zakończone raportem oraz artykułem w magazynie Personel Plus, jest zebranie dobrych praktyk organizacji w zakresie wspierania i rozwoju kreatywności pracowników – budowania kultury innowacyjności. Ponieważ obszar ten w Polsce jest relatywnie nowy, zarówno raport jak i artykuł będzie skupiał się na przedstawieniu przede wszystkim danych jakościowych oraz różnych koncepcji i podejść do trzech, kluczowych tematów:

 • W jaki sposób organizacja wspiera pracowników w generowaniu pomysłów?
 • Za pomocą jakich narzędzi, działań lub procesów pomysły są oceniane i doprowadzane do decyzji o realizacji (w tym szczególnie w zakresie oceny ryzyka)?
 • Jakie działania są podejmowane w celu wdrożenia wybranych pomysłów (etap realizacji)?

Wyżej wskazane tematy będą rozważane jako składowe budujące kulturę innowacji w organizacji, która definiowana jest jako działania i procesy wspierające kreatywne myślenie pracowników, zachęcające do wysiłku w poszukiwaniu i wdrażaniu nowych pomysłów zarówno ekonomicznych, społecznych jak i organizacyjnych, w ten sposób tworząc rozwiązania na nowe produkty, usługi oraz usprawnienia lub działania pozytywnie wpływające na środowisko pracy i otoczenie organizacji.
Sposób zbierania danych:

Wszelkie informacje zbierane będą w formie wywiadów telefonicznych lub podczas spotkań osobistych. Przed spotkaniem / wywiadem do reprezentanta organizacji wysłany zostanie zestaw pytań (ogólnych oraz szczegółowych) pozwalający przygotować się do rozmowy. Czas trwania wywiadu to zwykle około 45 min.
Termin wywiadów oraz zbierania danych:

Wywiady przeprowadzane są w terminie do 20 kwietnia 2015 roku. Do tego dnia zbierane są wszelkie wypowiedzi przedstawicieli działów HR i biznesu. Gdyby wspominany termin był dla Państwa nie był osiągalny proszę o kontakt – zastanowimy się wspólnie nad wypowiedzią w późniejszym terminie.

Jednocześnie zachęcam Państwa do współtworzenia całości badania oraz raportu – jeśli chcielibyście Państwo przedstawić własną opinię lub koncepcję dotyczącą innowacyjności w organizacji lub samego badania zachęcam do kontaktu bezpośredniego – z przyjemnością podejmę dialog by finalny efekt naszej pracy w pełni dopasować do Państwa potrzeb i oczekiwań.
Wszelkie informacje publikowane zarówno w raporcie jak i w artykule eksperckim będą podlegały Państwa wcześniejszej autoryzacji. Administratorem danych osobowych jest firma Generator Pomysłów.

Przykładowe pytania:

 • Czy organizacja wspiera / zachęca pracowników do generowania pomysłów? W jaki sposób zachęca (aspekt motywacyjny) oraz wspiera (aspekt wiedzy i umiejętności)?
 • Czy pracownicy mają zaplanowany oddzielny czas na generowanie pomysłów poza swoimi obowiązkami?
 • Skąd pracownicy czerpią inspirację na nowe pomysły? (zaangażowanie klientów, ich opinii, potrzeb i oczekiwań).
 • Jaką swobodę / ograniczenia mają pracownicy w zakresie generowania pomysłów? Czy organizacja nadaje jakieś priorytety?
 • W jaki sposób przebiega ocena pomysłów? W jaki sposób organizacja pomaga pracownikom ocenić pomysły?
 • Jakiego rodzaju przygotowanie / prezentacja jest oczekiwana do weryfikacji pomysłu?
 • Czy pracownicy są nagradzani za „dobre” lub zrealizowane pomysły?
 • Czy są przeznaczone konkretne środki na realizację pomysłów? W jaki sposób planowany jest budżet na realizację pomysłów / innowacje?
 • Kto jest odpowiedzialny za realizację pomysłów po wyznaczeniu ich do realizacji? Osoby, zespoły, różnorodność kompetencji?
 • Ile swobody w wyborze sposobu realizacji mają pracownicy?