Odkrywamy tajemnice kreatywności w biznesie.

Nasz blog to wyjątkowe miejsce, w którym możesz znaleźć sprawdzoną, praktyczną i potwierdzoną
naukowo wiedzę na temat kreatywności w biznesie.

Inspirujące wystąpienia publiczne i autoprezentacja

Szkolenie z wystąpień publicznych z elementami kreatywnego myślenia i pobudzania inspiracji

 

W obecnej dynamice rozwoju wiedzy i społeczeństwa mamy dzisiaj, często na wyciągnięcie ręki, wielu ekspertów i specjalistów w różnych dziedzinach. Codziennie przez różne media o naszą uwagę poprzez swoje wystąpienia publiczne walczą dziesiątki jeśli nie setki ludzi, pomysłów i idei. Jednak sam fakt dotarcia do człowieka z konkretnym komunikatem przestaje wystarczać. Coraz częściej uczestnicy spotkań, szkoleń, warsztatów, prezentacji i różnego rodzaju wystąpień wymagają nie tylko dobrego wkładu merytorycznego, ale też ciekawej oprawy, charyzmatycznego mówcy, dozy inspiracji, których podstawą jest perfekcyjna autoprezentacja. Nasze szkolenia z wystąpień publicznych tworzymy w oparciu o własne, wieloletnie doświadczenia w prowadzeniu inspirujących wystąpień, warsztatów oraz w prowadzeniu programów telewizyjnych. Pokazujemy w trakcie szkolenia jak autoprezentacją można zjednywać sobie innych wokół swoich idei, pomysłów i wizji.

 

Problemy, które rozwiązują nasze szkolenia z wystąpień publicznych i autoprezentacji:

Niski poziom motywacji uczestników do udziału w spotkaniach, prezentacjach, szkoleniach, wystąpieniach publicznych.

Niewielka atrakcyjność wydarzeń, spotkań i wystąpień dla potencjalnych odbiorców.

Odtwórcze podejście do przygotowania i prezentacji. Schematyczność i przewidywalność wystąpień. Mało wyrazista autoprezentacja. Jednym słowem:             NUDA!

Występowanie w trudnych sytuacjach: konfliktu, nieporozumienia, braku zaangażowania.

 

Korzyści dla uczestników szkolenia nt. wystąpenia publiczne:

Ograniczenie poziomu stresu przed wystąpieniami publicznymi przez zdobycie wiedzy, rozwój kompetencji swobodnego         przemawiania i improwizacji.

Szkolenie w zakresie generowania pomysłów na własną wartość dodaną dla uczestników swoich prezentacji i wystąpień – zrobienie efektu          WOW.

Poznanie narzędzi pozwalających świetnie przygotować się do wystąpienia lub prezentacji – spełniającego oczekiwania           publiczności.

Poznanie metod i zasad pracy z dużą grupą – szkolenie w warunkach pracy z kamerą oraz dziennikarzami.

 

Przed szkoleniem: przeprowadzenie procesu badania potrzeb i oczekiwań uczestników, poziomu rozwoju kompetencji oraz zmiany na poziomie biznesowym. Dodatkowo uczestnicy otrzymują do wykonania ćwiczenie przed szkoleniem, które pomaga im określić cele osobiste wobec szkolenia oraz inspiruje do refleksji nad własnymi doświadczeniami w zakresie prezentacji, autoprezentacji, prowadzenia spotkań czy wystąpień publicznych.

 

Ramowy program szkolenia – „Wystąpienia publiczne i autoprezentacja”:

Budowanie świadomości komunikacyjnej uczestników. Poziomy komunikacji: werbalny i niewerbalny, świadomy i                     nieświadomy. „Medium is a Message”.

Sztuka profesjonalnej prezentacji. Nawiązanie i utrzymanie kontaktu ze słuchaczami zarówno na poziomie werbalnym             jak i niewerbalnym.

Osobista intencja jako narzędzie synchronizacji języka ciała i komunikatu werbalnego.

Narzędzia werbalne prowadzenia spotkania lub prezentacji: zadawanie pytań, potwierdzanie, zbieranie informacji.                   Rodzaje pytań, klaryfikacja komunikacji, przeformułowanie obiekcji audytorium.

Radzenie sobie z trudnymi uczestnikami, i ewentualną sytuacją konfliktową (jawną bądź ukrytą). Asertywna postawa w           trakcie wystąpień.

Jak radzić sobie ze stresem, tremą – mentalne techniki redukcji stresu. Metody i narzędzia redukujące stres w zakresie           długo jak i krótkofalowym. Ćwiczenia z kamerą.

Jak dopasować komunikaty niewerbalne do potrzeb mediów elektronicznych czyli jakie zachowania niewerbalne kamera         przerysowuje.

Jak przygotować się do wypowiedzi aby uzyskać wpływ na to co zostanie potem wmontowane przez dziennikarza –                 technika udzielania 100% informacji.

 

Trener prowadzący szkolenie: Iwona Chyrchel – zobacz biogram trenerski

 

Cena za dzień szkolenia: uzależniona od liczebności grupy, wykorzystywanych narzędzi psychometrycznych oraz celów, jakie mają zrealizować trenerzy prowadzący warsztat.

 

Dodatkowe informacje:

Warsztat może zostać poszerzony o moduły związane z umiejętnościami prezentacyjnymi: tworzenie kreatywnych prezentacji, psychologia koloru, myślenie wizualne w praktyce prezentacyjnej.

Zajmujemy się również organizacją szkoleń w całej Polsce przy współpracy ze sprawdzonymi przez nas hotelami i ośrodkami szkoleniowymi. Dla 15 osobowej grupy koszt organizacji szkolenia (wynajmu sali, noclegu, przerw kawowych oraz wyżywienia) to przedział pomiędzy 5500 PLN a 15 000 PLN zależnie od standardu hotelu.

Brzmi interesująco? Zapytaj o ofertę!