Odkrywamy tajemnice kreatywności w biznesie.

Nasz blog to wyjątkowe miejsce, w którym możesz znaleźć sprawdzoną, praktyczną i potwierdzoną
naukowo wiedzę na temat kreatywności w biznesie.

Trening kreatywności w biznesie

Superb value and modest rate made available by Instagram agency get more instagram followers fast 2013 anyone may be shocked and deals will certainly maximise. Try this excellent care as several hundreds of clients was able to.

Szkolenie z kreatywności dla pracowników to rozwój innowacyjności całej organizacji.

 

Prowadzone przez nas kursy, szkolenia i warsztaty z kreatywności to przede wszystkim kopalnia wiedzy na temat procesu twórczego oraz praktycznych technik i narzędzi kreatywnego myślenia w biznesie. Proces rozwoju kompetencji rozpoczynamy od poznania podstaw psychologii twórczości i barier własnej kreatywności – ograniczających przekonań. Następnie przechodzimy do ćwiczenia w praktyce konkretnych metod i narzędzi rozwijających innowacyjne myślenie. Program szkoleń i warsztatów zaprojektowaliśmy na podstawie uznanego modelu rozwoju innowacyjności w pracy z uniwersytetu Harwarda. Nasze doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań wspierających innowacyjność organizacji przekazujemy uczestnikom by samodzielnie mogli rozwijać własną innowacyjność, kreatywność swoich zespołów, działów jak również tworzyć klimat dla kreatywności w całej organizacji.

 

Szkolenie z kreatywności rozwiązuje następujące problemy:

Niski poziom motywacji do pracy i działania, marazm pracowników oraz ogólny poziom demotywacji.

Niski poziom zaangażowania w realizację nowych wyzwań i celów biznesowych.

Odtwórcze podejście do pojawiających się problemów. Brak chęci do poszukiwania i wdrażania nowych,                                   niestandardowych rozwiązań.

Grzęźnięcie w schematach pod presją czasu. Niski poziom świeżości i oryginalności pomysłów.

Obaw przed zmianą lub wyzwaniem zarówno na poziomie indywidualnym pracownika, jednego zespołu, działu lub całej           organizacji.

 

Korzyści dla uczestników:

Odkrycie źródła własnej kreatywności, najpierw z pozycji twórczego dziecka a następnie przekształcenie jej na                         innowacyjność do wykorzystania w pracy zawodowej.

Otworzenie się na nowe możliwości, pomysły i rozwiązania. Wyższy poziom akceptacji dla niestandardowych,                         nieszablonowych rozwiązań. Rozwój postawy proinnowacyjnej.

Poznanie własnego stylu kreatywnego myślenia oraz narzędzi pozwalających pobudzić umysł do wymyślania większej             liczby oryginalnych pomysłów.

Przetestowanie w praktyce biznesowej narzędzi i metod kreatywnego rozwiązywania problemów by zweryfikować, które         z nich w największym stopniu odpowiadają indywidualnym predyspozycjom.

Poznanie szybkich technik wspierania twórczości (heurystyk) oraz rozbudowanych narzędzi do tworzenia przełomowych         innowacji.

 

Korzyści dla organizacji:
Do 45% wzrost efektywności pracowników w ciągu kilku miesięcy od zakończenia warsztatu.

Stworzenie konkretnych rozwiązań dla strategii, procesów lub problemów organizacyjnych w trakcie warsztatu                         (uczestnicy uczą się nowych metod i narzędzi pracując na konkretnych zadaniach zleconych przez przełożonego /                    sponsora warsztatu).

Rozwój proaktywności pracowników – chęci do tworzenia nowych rozwiązań i projektowania ulepszeń istniejących już         produktów, usług oraz procesów wewnątrz organizacji.

Wzrost satysfakcji z pracy oraz zmniejszenie rotacji.

Rozwój postawy proinnowacyjnej wśród uczestników warsztatów: otwartości na zmiany, akceptowania ryzyka oraz chęci         tworzenia usprawnień oraz generowania pomysłów na nowe rozwiązania.


Przed warsztatem: uczestnicy mogą wziąć udział w badaniu kwestionariuszowym diagnozującym preferowany styl myślenia w procesie twórczym. Na podstawie raportu uczestnicy dowiadują się jakie są ich naturalne predyspozycje oraz jakie umiejętności warto rozwijać by maksymalizować swoją efektywność procesie kreatywnego rozwiązywania problemów (od poszukiwania inspiracji, przez generowanie pomysłów, tworzenie konkretnych rozwiązań oraz lobbowanie i wdrażanie ich w realiach organizacji).

Metody pracy szkoleniowej: narzędzia pracy szkoleniowej dobieramy na podstawie wstępnego spotkania z klientem oraz szczegółowo po przeprowadzeniu badania potrzeb i oczekiwań. Zawsze stosujemy przede wszystkim metody aktywne nawet w procesie przekazywania wiedzy – zamiast typowej prezentacji korzystamy z puzzli, zagadek i prostych gier pozwalających odkryć uczestnikom kluczowe informacje następne poszerzane o szczegóły i studia przypadków przez trenera. Więcej o naszych metodach pracy można przeczytać KLIKAJĄC TUTAJ.

 

Przykładowy program szkolenia:

Twórczość, kreatywność, innowacyjność – co je łączy a co dzieli? Gdzie szukać źródeł naszej kreatywności? Jak         przekuwać ją na innowacyjność w pracy?

Model kreatywności w biznesie z uniwersytetu Harwarda – podstawa rozwoju kompetencji innowacyjności zespołów i         całej organizacji.

Rozgrzewka twórcza – element niezbędny przed każdą sesją generowania pomysłów. Budowanie pozytywnej         motywacji do poszukiwania nieszablonowych rozwiązań.

Indywidualne i grupowe metody generowania pomysłów – superpozycje, tokeny kreatywne, narzędzia desing thinking i         disruptive thinking.

Metody i narzędzia wybijania się ze schematów myślowych – przyjmowanie różnych perspektyw, karty inspirujące,         tworzenie persony.

Projektowanie innowacyjności w organizacji – metody i narzędzia pobudzania motywacji pracowników do         nieszablonowego myślenia i budowanie postawy pro-kreatywnej – proaktywnego poszukiwania nowych rozwiązań.

Kwestionariusz stylów kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów.

Tworzenie przestrzeni wspierającej kreatywność – aranżacja biura lub sali do spotkań.

Wykorzystanie nowych technologii w rozwoju własnej kreatywności.

Heurystyki myślowe jako narzędzia szybkiego pobudzania w procesie generowania pomysłów – tworzenia skojarzeń,               łączenia różnych elementów, myślenia systemowego i strategicznego.

 

Cena za dzień szkolenia: uzależniona od liczebności grupy, wykorzystywanych narzędzi psychometrycznych oraz celów, jakie mają zrealizować trenerzy prowadzący warsztat.

Dodatkowe informacje:

Zajmujemy się również organizacją szkoleń poza Warszawą przy współpracy ze sprawdzonymi przez nas hotelami i ośrodkami szkoleniowymi. Dla 15 osobowej grupy koszt organizacji szkolenia (wynajmu sali, noclegu, przerw kawowych oraz wyżywienia) to przedział pomiędzy 4500 PLN a 12 000 PLN zależnie od standardu hotelu.

 

Brzmi interesująco? Zapytaj o ofertę!