Odkrywamy tajemnice kreatywności w biznesie.

Nasz blog to wyjątkowe miejsce, w którym możesz znaleźć sprawdzoną, praktyczną i potwierdzoną
naukowo wiedzę na temat kreatywności w biznesie.

Szkolenia biznesowe z kreatywnego rozwiązywania problemów

at the present time lots of online businesses will have to how can you get followers on instagram how to gain followers on instagram which probably might improve my blog potential customers

W obecnych realiach biznesowych tylko kreatywność gwarantuje efektywne rozwiązanie problemu.

 

“Nie można rozwiązać problemu posługując się tym samym sposobem myślenia, który go stworzył” (Albert Einstein) – dlatego właśnie potrzebujemy technik i narzędzi kreatywnego myślenia w procesie rozwiązywania problemów. Przełamując schematy, patrząc na problem z innego punktu widzenia, przyjmując różne perspektywy gwarantujemy sobie szybkie i efektywne rozwiązanie każdego, pojawiającego się problemu. Mając większy zasób narzędzi i możliwości efektywnego rozwiązywania problemów zmniejszamy też poziom stresu pojawiającego się w raz z nieplanowanymi trudnościami, które niosą ze sobą działania biznesowe, a także życiowe.

Korzyści dla uczestników szkolenia:

Poznasz źródła własnej kreatywności – tej, którą miałaś / miałeś w sobie jako dziecko.

Dowiesz się podczas szkolenia jak własną, nieskrępowaną kreatywność przekuć na umiejętność rozwiązywania problemów biznesowych         i tworzenia nowych możliwości dla biznesu.

Dostaniesz skrzynkę narzędzi, które przeprowadzą Cię krok po kroku przez cały proces rozwiązania praktycznie         każdego problemu.

Szkolenie zmniejsz poziom Twojego stresu towarzyszącego pojawiającym się problemom – na warsztacie dowiesz się jak rozwiązać         praktycznie każdy problem.

Poznasz strategie myślenia geniuszy (Alberta Einsteina, Leonardo Da Vinci, Disneya i Arystotelesa), które pozwoliły im         stworzyć rozwiązania problemów, których inni nawet nie byli w stanie się podjąć.

 

Korzyści dla organizacji, która generuje szkolenie:

Nawet 45% wzrost efektywności pracowników w ciągu kilku miesięcy od zakończenia warsztatu

Możliwość opracowania rozwiązania na rzeczywiste, pilne problemy biznesowe już w trakcie warsztatu.

Nawet 16% wzrost kompetencji w zakresie rozwiązywania problemów biznesowych już w dniu ukończenia warsztatu.

Rozwój proaktywności pracowników – chęci do tworzenia nowych rozwiązań biznesowych i projektowania ulepszeń istniejących już        produktów, usług oraz procesów wewnątrz organizacji.

Zmniejszenie poziomu stresu oraz wzrost zadowolenia z codziennej pracy, co przekłada się na większe         zaangażowanie pracowników w projekty biznesowe.

 

Przykładowy program szkolenia – finalny program warsztatu składa się w sumie z 4 do 6 z poniższych modułów zgodnie z potrzebami klienta:

Twórczość, kreatywność, innowacyjność – co je łączy a co dzieli? Gdzie szukać źródeł naszej kreatywności? Jak         kreatywne myślenie przekuwać na innowacyjność w pracy i sukcesy biznesowe?

Model kreatywności w biznesie z uniwersytetu Harwarda – podstawa rozwoju własnej kreatywności, innowacyjności         zespołów i całej organizacji.

Rozgrzewka twórcza – element niezbędny przed każdą sesją generowania pomysłów. Budowanie pozytywnej         motywacji do poszukiwania nieszablonowych rozwiązań.

Identyfikowanie swoich mocnych i słabych stron w procesie kreatywnego rozwiązywania problemów – przy pomocy         kwestionariuszy psychometrycznych.

Praktycznie narzędzia rozwijające kompetencje niezbędne w procesie rozwiązywania problemów: myślenie systemowe       i identyfikowanie problemu, myślenie strategiczne i kontekstowe w opracowywaniu rozwiązań, lobbing i współpraca         z otoczeniem we wdrażaniu rozwiązania problemu.

Narzędzia design thinking i disruptive thinking w generowaniu pomysłów na rozwiązania problemu.

Szkolenie umiejętności poszukiwania wsparcia dla wybranego rozwiązania w środowisku biznesowym;

Metody i narzędzia wybijania się ze schematów myślowych – przyjmowanie różnych perspektyw, karty inspirujące,         tworzenie persony.

 

Temat jest realizowany w formie:

Szkolenia zamkniętego – warsztat praktycznych umiejętności dla pracowników z różnych działów (obszarów         specjalizacji).

Szkolenia otwartego realizowanego w formie 1 dzień + 2 dni w celu maksymalizacji procesu uczenia się i wdrożenia         rozwijanych kompetencji w praktyce.

Moderowania pracy zespołowej – gdy zespół w trakcie warsztatu tworzy projekt / rozwiązuje rzeczywiste problemy –         korzystając z narzędzi kreatywnego myślenia przygotowanych przez trenera.

Warsztatu strategicznego dla wyższej kadry menedżerskiej.