Odkrywamy tajemnice kreatywności w biznesie.

Nasz blog to wyjątkowe miejsce, w którym możesz znaleźć sprawdzoną, praktyczną i potwierdzoną
naukowo wiedzę na temat kreatywności w biznesie.

Efektywna komunikacja interpersonalna w biznesie

Szkolenie z komunikacji jako klucz do osobistej efektywności.

 

Efektywna komunikacja społeczna potrafi być wyzwaniem dla wielu specjalistów i menedżerów. Wielu również bywało już na warsztatach i szkoleniach z komunikacji w różnym wydaniu. Niestety bywanie na takim szkoleniu to nie to samo co prawdziwe uczestniczenie. Rozwój umiejętności interpersonalnych wymaga stałego doskonalenia swoich kompetencji. Doświadczenie jedności myśli i odczuć, rozumienia się bez słów, wiedza na temat tego, co ktoś będzie chciał powiedzieć za chwilę to atuty mistrza komunikacji. Niestety w wielu sytuacjach doświadczamy czegoś zupełnie odwrotnego – braku zrozumienia intencji, słów, emocji czy komunikacji niewerbalnej drugiego człowieka. W trakcie naszego szkolenia przeprowadzamy uczestników przez wszystkie elementy procesu efektywnej komunikacji międzyludzkiej: zrozumienia języka werbalnego i niewerbalnego, pracy na poziomie intencji myśli oraz reagowania na i radzenia sobie z różnymi (pozytywnymi i negatywnymi) komunikatami emocjonalnymi.

Szkolenia z komunikacji rozwiązują następujące problemy:

Niskiego poziomu asertywności wobec osób wywierających wpływ i wykorzystujących techniki manipulacji.

Trudności radzenia sobie w sytuacji pojawienia się silnych emocji.

Braku porozumienia pomiędzy współpracownikami, w zespole czy pomiędzy osobami na różnych szczeblach w                       organizacji.

Niskiego poziomu umiejętności przekonywania innych do swoich pomysłów, koncepcji i idei.

Niskiej efektywności w delegowaniu i egzekwowaniu zadań zarówno z pozycji przełożonego jak i nieformalnego lidera             (np.: kierownik projektu).

 

Korzyści:

Wzrost wiedzy, rozwój umiejętności oraz budowanie postawy otwartej, autentycznej komunikacji.

Poznanie narzędzi oraz modeli strukturyzujących proces komunikacji w trudnych sytuacjach, co przekłada się na łatwe             zastosowanie nabytych umiejętności w praktyce zawodowej.

Szkolenia z komunikacji to także okazja do rozwoju świadomości wpływu komunikacji wzmacnianie lub wygaszanie                 przekonań rozmówcy (które mogą zarówno wspierać jak i ograniczać proces dochodzenia do porozumienia).

Praca z doświadczonym zespołem trenerskim, ekspertami w zakresie komunikacji międzyludzkiej zarówno w zakresie             indywidualnym jak i komunikacji w grupie.

Rozwój umiejętności świadomego zarządzania sobą oraz budowania autentycznych relacji zawodowych w grupie                     i zespole.

Ramowy program:

Wprowadzenie do komunikacji – co komunikuję drugiej osobie werbalnie i niewerbalnie w procesie przekazywania                   informacji zwrotnej?

Jak intencja steruje twoim językiem, zachowaniem, komunikatem – świadomość wagi oraz wpływu sposobu                             komunikowania się na efektywność porozumienia.

Model rozmowy coachingowej w procesie przekazywania informacji: przekonywania innych do swoich pomysłów,                     udzielania informacji zwrotnej, negocjacji biznesowych.

Narzędzia i pytania Clean Coaching w komunikacji w grupie i zespole jako wsparcie w procesie radzenia sobie z                     trudnymi emocjami rozmówcy.

Kiedy krytykuję a kiedy motywuję? Czas, miejsce i inne czynniki środowiskowe wpływające na efektywność komunikacji.

Wykorzystanie metafory i humoru w procesie komunikacji: przekonywania innych do swoich pomysłów, udzielania                   informacji zwrotnej czy negocjacji biznesowych.

Wywieranie wpływu i radzenie sobie z manipulacją. Jak nie ulec rozmówcy i zachować relację w sytuacji presji                         komunikacyjnej.

 

Metody pracy szkoleniowej: narzędzia pracy szkoleniowej dobieramy na podstawie wstępnego spotkania z klientem oraz szczegółowo po przeprowadzeniu badania potrzeb i oczekiwań. Zawsze stosujemy przede wszystkim metody aktywne nawet w procesie przekazywania wiedzy – zamiast typowej prezentacji korzystamy z puzzli, zagadek i prostych gier pozwalających odkryć uczestnikom kluczowe informacje następne poszerzane o szczegóły i studia przypadków przez trenera. Więcej o naszych metodach pracy można przeczytać KLIKAJĄC TUTAJ.

Cena za dzień szkolenia: uzależniona od liczebności grupy, wykorzystywanych narzędzi psychometrycznych oraz celów, jakie mają zrealizować trenerzy prowadzący warsztat.

Dodatkowe informacje:
Program tego warsztatu jest dopasowany do grupy uczestników, którzy mają już za sobą podstawowe szkolenia z komunikacji. Oczywiście jesteśmy w stanie dopasować warsztat również do grupy początkującej, uwzględniając wprowadzenie w temat komunikacji wraz z dodatkowymi ćwiczeniami praktycznymi. Prowadzimy również warsztaty skupione stricte na temacie komunikacji (w zespole, w organizacji, z pacjentem, z klientem, itp.) niekoniecznie skupione wokół tematyki przekazywania informacji zwrotnej.

Zajmujemy się również organizacją szkoleń poza Warszawą przy współpracy ze sprawdzonymi przez nas hotelami i ośrodkami szkoleniowymi. Dla 15 osobowej grupy koszt organizacji szkolenia (wynajmu sali, noclegu, przerw kawowych oraz wyżywienia) to przedział pomiędzy 4500 PLN a 12 000 PLN zależnie od standardu hotelu.

Brzmi interesująco? Zapytaj o ofertę!