Odkrywamy tajemnice kreatywności w biznesie.

Nasz blog to wyjątkowe miejsce, w którym możesz znaleźć sprawdzoną, praktyczną i potwierdzoną
naukowo wiedzę na temat kreatywności w biznesie.

Budowanie efektywnego zespołu

Szkolenie z współpracy zespołowej i efektywnej komunikacji.

 

Nasza codzienna rzeczywistość zmienia się w niesamowitym tempie. Zmienia się też sposób pracy, komunikacji, realizacji celów, współpracy i tworzenia innowacji. W dzisiejszej rzeczywistości biznesowej to efektywne zespoły są źródłem innowacji i podstawą funkcjonowania organizacji. Szkolenia z budowania zespołów pomogą zbudować zespół do zadań specjalnych, któremu nie straszne są konflikty czy ambitne cele. Taki, którego nieformalna kultura wspiera kreatywność, proaktywność oraz zaangażowanie w realizację celów biznesowych.

W ramach warsztatów i szkoleń skupiamy się na rozwiązywaniu problemów w pięciu, kluczowych obszarach: budowania zaufania, efektywnej komunikacji i rozwiązywania konfliktów, budowania zaangażowania, poczucia odpowiedzialności oraz motywacji do realizacji celów biznesowych.

Szkolenia z budowania zespołu rozwiązują problemy:

  1. Niskiego poziomu współpracy lub braku integracji wokół określonych celów biznesowych.
  2. Niskiego poziomu zaufania negatywnie wpływającego na komunikację w zespole
  3. Zmiany w zespole – pojawienia się nowych członków lub redukcji jego liczebności.
  4. Konfliktów w zespole.
  5. Niskiego poziomu zaangażowania i poczucia odpowiedzialności w zespole.

 

Korzyści:

Zbudowanie świadomości kluczowych czynników (postaw i zachowań), które wpływają na efektywność zespołu.

Zbudowanie wzajemnego zrozumienia w zespole – różnych sposobów działania, komunikacji, rozwiązywania                           problemów.

Doświadczenie synergii zespołu – gdy razem faktycznie możemy więcej niż każdy z osobna.

Wynikiem powyższego jest wzrost zaufania pomiędzy członkami zespołu, sprawne rozwiązywanie problemów i                         konfliktów, wzrost zaangażowania i chęci do brania odpowiedzialności.


Przed warsztatem: badanie kwestionariuszowe stanu wyjściowego – w jakim stopniu realizowane są filary efektywności zespołu.

Metody pracy szkoleniowej: narzędzia pracy szkoleniowej dobieramy na podstawie wstępnego spotkania z klientem oraz szczegółowo po przeprowadzeniu badania potrzeb i oczekiwań. Zawsze stosujemy przede wszystkim metody aktywne nawet w procesie przekazywania wiedzy – zamiast typowej prezentacji korzystamy z puzzli, zagadek i prostych gier pozwalających odkryć uczestnikom kluczowe informacje następne poszerzane o szczegóły i studia przypadków przez trenera. Więcej o naszych metodach pracy można przeczytać KLIKAJĄC TUTAJ.

Ramowy program szkolenia:

Ćwiczenia pobudzające budujące pozytywną atmosferę do pracy nad efektywnością zespołu oraz pobudzające                       kreatywne myślenie.

Efektywna komunikacja w zespole: style komunikacji, przyjmowane role grupowe, identyfikowanie źródeł konfliktów.

Poziom efektywności pracy zespołowej: prezentacja raportu zespołu – wyników w pięciu, kluczowych obszarach:                     zaufania, radzenia sobie z konfliktem, zaangażowania, brania odpowiedzialności oraz nastawienia na rezultaty.

Krok pierwszy w budowaniu zespołu: generowanie pomysłów – w jaki sposób możemy zwiększyć naszą efektywność (w         stosunku do określonych obszarów do rozwoju)?

Krok drugi: ocena pomysłów, wybór najlepszego rozwiązania oraz przygotowanie planu jego realizacji wraz z podziałem         odpowiedzialności.

Zaawansowane narzędzia komunikacyjne: rozwój umiejętności udzielania informacji zwrotnej jako sposobu budowania            zaufania, zaangażowania i odpowiedzialności w zespole.

Sposoby i narzędzia dopasowania się do rozmówcy w celu zwiększenia efektywności komunikacji i przepływu informacji           – ćwiczenia praktyczne w oparciu o studia przypadku.

Symulacja pracy zespołowej „Przetrwać na pustyni” pomagająca poczuć efekt synergii w pracy zespołowej oraz                       pokazująca wartość pracy zespołowej (gra szkoleniowa).

 

Cena za dzień szkolenia: uzależniona od liczebności grupy, wykorzystywanych narzędzi psychometrycznych oraz celów, jakie mają zrealizować trenerzy prowadzący warsztat.

Dodatkowe informacje:
Warsztat prowadzony jest w oparciu o metodologię Patricka Lencioniego – Pięć Dysfunkcji Pracy Zespołowej. Więcej o samym podejściu można przeczytać na naszym blogu – KLIKNIJ TUTAJ. Bazując na naszych doświadczeniach wspomniana metodologia świetnie sprawdza się w zespołach z branży IT, łańcucha dostaw, usług biznesowych, finansowej, retail oraz FMCG i jest uniwersalna dla wszystkich obszarów w organizacji (HR, marketing, sprzedaż, IT, itd.).

Zajmujemy się również organizacją szkoleń poza Warszawą przy współpracy ze sprawdzonymi przez nas hotelami i ośrodkami szkoleniowymi. Dla 15 osobowej grupy koszt organizacji szkolenia (wynajmu sali, noclegu, przerw kawowych oraz wyżywienia) to przedział pomiędzy 4500 PLN a 12 000 PLN zależnie od standardu hotelu.

Brzmi interesująco? Zapytaj o ofertę!